(Zorg)Technologie Thuis (E-Health)

Technologie is niet meer weg te denken, ook niet in de zorg. We zetten het ongemerkt dagelijks in.

Bijvoorbeeld een iPad, beeldbellen (FaceTime, Skype, etc), e-mailen, sms’n en app’n, voor jonge mensen onderdeel van het maatschappelijke leven, maar ook ouderen, lees 90-jarigen, wagen zich er inmiddels aan.

Door beeldbellen haal je als het ware je kinderen en kleinkinderen in huis, ook al wonen ze in het buitenland, in de eigen of andere stad. Het is zoveel eenvoudiger geworden om contact te hebben en elkaar niet alleen te spreken, maar ook te zien.

Maar er is veel meer en ook die technologie wordt inmiddels succesvol ingezet.

De Medido (een medicijn dispenser). Het ziet er een beetje uit als een doos waarin de baxterrol past, die op het gewenste tijdstip een signaal af laat gaan en het baxter zakje aanbiedt.

Binnen King Arthur Groep lopen pilots met de Watchi (een zorghorloge met alarmering), Memory Lane, Tessa (een pratende bloempot), iPads voor spelletjes en FamilieNet.

Ook zetten wij succesvol robotkatten en honden in. 

 

Meer informatie en nieuws

Voor de flyer, klik hier.

Klik hier voor ons interview over de Watchi in de Soester Courant.

King Arthur Groep werkt samen met het Zorginnovatie huis:

 

Zorghorloge Watchi uitgelicht

De Watchi projectgroep trekt de kar van de pilot rondom het Zorghorloge voor mensen met dementie bij King Arthur Groep.
Dit lichten wij graag verder uit en daarom hebben we de leden van de projectgroep, Renate Berg en Wendy van de Putte, een aantal vragen gesteld.

De pilot houdt in dat we samen met de zorgvrager met dementie en zijn of haar naaste een Watchi Zorghorloge gaan inzetten. Voor deze inzet nemen we 2 maanden de tijd en gaan we met elkaar praktijkervaring opdoen met het horloge. Het horloge wordt al breed in de zorg in gezet, maar niet specifiek bij mensen met dementie.

Het doel van het horloge is om de zorgvrager meer eigen regie te geven en de naaste te ontlasten.
Er zijn verschillende functies op het horloge die aan of uit gezet kunnen worden afhankelijk van wat iemand nodig heeft en wil monitoren. Zo kan de drager van het horloge bellen naar de vooraf ingestelde contactpersonen en is het mogelijk herinneringen in te stellen voor bijvoorbeeld medicatie, afspraken, voeding etc.

Voor deze pilot vragen we zorgvragers die wonen in de regio Eemland (Amersfoort, Leusden, Baarn en Soest).  

Wij zijn op zoek naar mensen met dementie die samen met hun mantelzorger(s) willen deelnemen aan deze pilot. Voor de installatie van de app is het nodig dat de mantelzorger een eigen smartphone in gebruik heeft en voor de pilot is het belangrijk dat u uw ervaringen met ons wilt delen. Dit kan in een vraaggesprek, telefonisch of door het beantwoorden van een aantal vragen door het invullen van een vragenformulier. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger worden bevraagd.

We willen graag inzichtelijk maken in hoeverre door het gebruik van het horloge de zorgvrager ervaart dat de eigen regie behouden wordt. Daarnaast  willen we onderzoeken of de mantelzorger zich ontlast voelt door de inzet van het zorghorloge.

Het horloge mag 2 maanden*) uitgeprobeerd worden op kosten van King Arthur Groep. Indien de gebruiker na deze 2 maanden het horloge wil houden, dan is dat mogelijk door het horloge over te nemen samen met het bijbehorende abonnement. De kosten van het gebruik van het horloge kunt u vinden op www.watchi.nl en als u via deze pilot het horloge aanschaft krijgt u 20%korting op zowel aanschaf van het horloge als het abonnement.

*) geldt voor 2020/2021


Als mensen dit lezen en denken, daar zou ik graag aan meedoen, hoe komen ze dan met jullie in contact?

Iedereen met dementie of een naaste met dementie in de regio Amersfoort, Soest kan zich aanmelden voor deze pilot door te bellen of mailen naar een van ons:

Renate Berg:  06-18300709 of renate.berg@kingarthurgroep.nl
Wendy van de Putte: 06-15672732 of wendy.van.de.putte@kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie. Die ondersteuning is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Technologie kan daarbij behulpzaam zijn.  In Corona tijd is King Arthur Groep gestart met het inzetten van thuistechnologie, waaronder een robotkat, beeldbellen, memory lane, etc.

Aanmelden voor deelname in de pilot 'Zorghorloge'

De Medido:

De Watchi:

Tessa, de pratende bloempot:

ICT beheerder van KAG aan het woord

Ook Edwin Winterkamp, binnen King Arthur Groep betrokken bij de Pilot “E-Health thuis”, vroegen wij:

Het is mooi om zorgvragers door domotica (indirect) te kunnen helpen zodat ze in deze lastige (Corona) tijd minder eenzaam zijn.

Ik verwacht dat de individuele systemen bij elkaar komen in 1 geïntegreerd systeem en veel vriendelijker in gebruik zullen zijn.

In de mondelinge enquête, gehouden door het ministerie, heb ik het advies gegeven om meer te gaan samenwerken in de regio. Hierdoor kunnen wij kennis en ervaring uitwisselen en elkaar helpen. Het Zorginnovatiehuis is zo’n voorbeeld. Ik heb contact gezocht met Merlijne, directeur, en binnenkort hebben wij een vervolggesprek. Doel is meer te gaan samenwerken. De gesprekken vinden plaats via Teams. Geweldig hoe deze techniek ook ons helpt.

KAG vindt contact belangrijk. Helaas is dat niet continu beschikbaar. E-Health helpt om het contact te intensiveren en mensen minder alleen te laten zijn.

Mijn vader gebruikt nog steeds de computer een zijn iPad. Knap hoe hij op 91 jarige leeftijd dit zelf gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de iPad om met Facetime met hem te spreken. Een waardevolle oplossing om hem vaak te zien en te spreken. Ook heeft hij een beveiligingssysteem voor alarmering als er wat is en sinds kort een Ring Deurbel. De deurbel helpt hem en ons (zijn kinderen) om de deur zonder open te doen in de gaten te houden.