Casemanagement Zorgprofessional

De Casemanager Dementie is een onafhankelijke, professionele hulpverlener bij wie je terechtkunt met vragen in het gehele dementietraject. Zij kan:

  • meedenken, advies en informatie geven over de ziekte
  • zorg regelen en coördineren
  • vraagbaak zijn
  • ondersteuning en begeleiding bieden aan de mantelzorger(s)

De casemanager overlegt indien nodig met de huisarts of andere hulpverleners. Voor medische zaken blijft de huisarts of specialist het aanspreekpunt.

Dit alles met het doel om zo lang mogelijk op een passende wijze thuis te wonen.

Casemanager Lindsey van Houtum: Mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je hebt gedaan, maar mensen zullen nooit vergeten wat voor gevoel je hen gaf…

Aanvragen

King Arthur Groep is voor het casemanagement aangesloten bij het netwerk dementie in het Gooi en in Amersfoort. Een casemanager kan via de huisarts in deze regio’s aangevraagd worden.

Kosten

De casemanager wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of als er sprake is van een CIZ indicatie via de Wlz.

Wij werken volgens de zorgstandaard dementie.

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl

King Arthur Groep heeft voor wijkverpleging contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve de verzekeraars die onder VGZ vallen.

King Arthur Groep is werkzaam in de regio’s Wijdemeren – Gooi en Vechtstreek – Amersfoort – Utrecht.

Onze postcodegebieden zijn:

1200 – 1223 – 1230 – 1244
1394
3625
3720 – 3723 – 3730 – 3732 – 3738 – 3739
3800 – 3835
3941 – 3951 – 3970 – 3972 – 3981 – 3984