Casemanagement

Wat is een casemanager

De casemanager is een onafhankelijke, professionele hulpverlener en vaste begeleider bij wie je terecht kunt met vragen in het gehele dementietraject.

De casemanager informeert, begeleidt en denkt mee. Ook geeft de casemanager advies en regelt zorg. Zo helpt de casemanager pro actief om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Het doel is de kwaliteit van het leven van de mens met dementie en de mantelzorgers zo hoog mogelijk te houden. 

Wat kan de casemanager voor je doen
  • Advies- en uitleg geven over de ziekte en de gevolgen hiervan
  • Vraagbaak zijn bij het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van welzijn en zorg
  • Zorg regelen en helpen bij het aanvragen van indicaties
  • Leren omgaan met verschillende veranderingen en emotionele ondersteuning bieden.
  • Herkennen van overbelasting bij mantelzorgers en hierin ondersteuning bieden.
  • Zij kunnen voorzien in netwerkondersteuning

De casemanager werkt nauw samen met specialisten, huisartsen en andere professionals en overlegt indien nodig met hen. Voor medische zaken blijft de huisarts of specialist het aanspreekpunt. Dit alles met het doel om zo lang mogelijk op een passende wijze thuis te wonen.  

De casemanager tijdig in beeld

Al lijkt de casemanager in het begin nog niet helemaal nodig, het is juist dan belangrijk om kennis te maken en het lijntje met de casemanager te leggen. Dat blijkt rust op te leveren. Als er iets nodig is, kan het ook sneller geregeld worden.

Mevrouw had lichte geheugenproblemen en de huisarts wilde dat de casemanager ging meedenken over haar toekomst thuis.  

Aanvragen van een casemanager

King Arthur Groep is voor het casemanagement aangesloten bij het netwerk dementie in het Gooi en in Amersfoort. Een casemanager inschakelen of aanvragen kan via de huisarts in deze regio’s. Er hoeft geen diagnose dementie te zijn. Een vermoeden van, of een niet-pluis gevoel is voldoende. Ook kan gebruik gemaakt worden van een casemanager dementie als nog geen thuiszorg nodig is of als je dit nog niet wenst. Begeleiding van een casemanager kan dan al wel heel belangrijk zijn. 

Lilian Frijters, casemanager dementie:
“Juist in de beginfase kan ik als casemanager helpen.”

Wat zijn de kosten

De casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor betaal je geen eigen risico. Als er sprake is van een CIZ indicatie via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit wordt via het CAK geregeld.