Wat als de mantelzorger wegvalt? – Themamiddag op 6 oktober

Tijdens deze themamiddag praten we over belang van preventie en het onderhouden van netwerk maar vooral over respijtzorg (de ‘even vrijaf’-zorg) en wat te doen bij een crisis. Petra Visser van de King Arthur Groep komt vertellen over het logeerhuis ‘Het ontmoetingshuis’. In het geval dat jij als professional mee wilt praten en vertellen, laat het ons weten. Je bent van harte welkom.