Reactie op het AD

Op 1 oktober verscheen in het AD een artikel waarin onze organisatie bestempeld wordt als ‘zorgcowboy’. Dit omdat King Arthur Groep een winst kan presenteren die hoger ligt dan de gangbare winstmarge van bedrijven in de gezondheidszorg.

We willen door middel van deze korte reactie een en ander graag van de juiste context en uitleg voorzien.

Het is inderdaad zo dat wij ongeveer 10% winst maken met onze zorgorganisatie. En daar zijn we erg trots op! Want deze winst heeft alles te maken met onze efficiënte, eigenzinnige bedrijfsvoering.

Om te beginnen, willen we graag benadrukken dat winst voor ons geen doel op zich is. Goede zorg voor de medemens met dementie, dat is ons doel. Wij zien winst als middel voor continuïteit en kwaliteit, omdat we met de opbrengsten enerzijds investeren in vernieuwing, en anderzijds reserves opbouwen waarmee we de schommelingen en risico’s, die onlosmakelijk met de zorgsector verbonden zijn, kunnen opvangen.

Onze cliënten en hun naasten ervaren onze investeringen in goede zorg aan den lijve, en zijn dan ook zeer te spreken over onze manier van werken. Dit blijkt onder andere uit de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Maar ook andere partijen die ons goed kennen weten dat wij niet alleen kwaliteit leveren, maar daarbij onze bedrijfsvoering op orde hebben. We mogen bijvoorbeeld al jaren het Prezo Care-keurmerk voeren, en de afgelopen 6 jaar hebben we materiële controles door Achmea en Zilveren Kruis doorlopen, heeft KPMG een kostprijzenonderzoek van de NZA WLZ bij ons kunnen uitvoeren, is de GGD Utrecht uitvoerig ingelicht over onze visie en werkwijze en hebben we cijfers en feiten voorgelegd aan de verantwoordelijken voor WMO Gooi en WMO Amersfoort.

Waarom wij niet in de pas lopen met de andere organisaties in de gezondheidszorg, kunnen we gemakkelijk verklaren. Behalve het feit dat ons bedrijfsmodel moeilijk te vangen blijkt in de waarderingskaders die al jarenlang onveranderd op de ‘gangbare zorgorganisaties’ worden toegepast, heeft King Arthur Groep niet te lijden onder de zware financiële druk waar veel andere zorgorganisaties mee te kampen hebben. Onze huisvestingslasten bijvoorbeeld vormen slechts 9% van onze kosten, waar 18% gangbaar is. Wij hebben namelijk geen vastgoed in bezit, maar huren onze locaties. Ook hebben we nauwelijks afschrijvingen: afgerond 0%, tegen 4% bij de referentiegroep. En waar de gemiddelde zorgorganisatie onder het kopje leningen -2% noteert, scoren wij daarop 0%. Het enige onderdeel waarop wij boven het gangbare niveau scoren is de post personeelskosten.

We zouden nog een tijdje door kunnen gaan, maar we volstaan hier met de mededeling dat iedere relevante partij die meer wil weten over onze bedrijfsvoering ons mag benaderen. En iedere relevante partij die onze cijfers wil inzien, mag die inzien. Neem gerust contact met ons op via info@kingarthurgroep.nl of 035 2050950.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!