Raad van toezicht

Mr J.F.H. Voogt
voorzitter RvT471

Mr J.F.H. Voogt (voorzitter RvT), inmiddels gepensioneerd, is tot de Raad van Toezicht toegetreden vanwege betrokkenheid in zijn werkzaam leven bij de wettelijke zorgverzekeringen en de structuur van de gezondheidszorg. 

Dr J.A.C. Bleeker
lid RvT

Dr J.A.C. Bleeker (lid RvT) werkte van 2000- 2016 als psychiater in de Bijlmerbajes, en als adviseur gevangenispsychiatrie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij was van 1985-2000 consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuis en psychiatrisch ziekenhuis, bestuurslid van de International Psychogeriatric Association, en als GGz bestuurder betrokken bij ontwikkeling van de zorg voor mensen met dementie in Nederland. 

Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener

Met het KIWA keurmerk “Keurmerk ZOZ” van Kiwa Prismant kunnen zelfstandig ondernemend zorgverleners (ZOZ) in de thuiszorg zich onderscheiden in de zorgmarkt. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan zorgverleners die de juiste competenties hebben en bevoegd en bekwaam zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Voor elk van de vijf kwalificaties in de thuiszorg is een specifieke norm opgesteld. Van huishoudelijke verzorging tot gespecialiseerde verpleegkunde. Meer informatie kunt u vinden op www.mijnkeurmerk.nl