PERSBERICHT: Specialist in dementiezorg King Arthur Groep benoemt Geert Tieman als interim bestuurder

Bilthoven, 21 juni 2023

Oprichter en bestuurder Jarcine Spaander kondigt haar vertrek per 1 januari 2024 aan

King Arthur Groep heeft Geert Tieman met ingang van 19 juni benoemd tot bestuurder. Tieman zal de functie op interim-basis vervullen en zijn voornaamste taak is het begeleiden van de zorgorganisatie naar de toekomst. Oprichter en huidige bestuurder Jarcine Spaander zal de leiding geleidelijk aan Tieman overdragen, waarna ze King Arthur Groep per 1 januari 2024 zal verlaten. Spaander, die King Arthur Groep begin 2009 oprichtte, heeft veel pionierswerk verricht. Nu de organisatie staat vindt ze het tijd om verder te gaan.

Geert Tieman (60) studeerde gezondheidswetenschappen en financieel management en heeft een ruime ervaring als bestuurder, manager en adviseur in de ouderen- en gehandicaptenzorg; de laatste jaren ook op interim-basis. Hij heeft zich vooral beziggehouden met strategie en organisatievraagstukken. Tieman werkte onder meer bij de Swinhove Groep, Hof van Sliedrecht, Maria Dommer, Altenastaete, Stichting De Waarden en Hospice Vijfheerenlanden. Samen met de organisatie en de Raad van Toezicht zal hij vormgeven aan de strategie van King Arthur Groep voor de komende periode en de daarbij passende organisatiestructuur ontwikkelen.

“We willen Jarcine bedanken voor haar werk en haar enorme persoonlijke inzet”, zegt Helene Wust, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Jarcine laat een prachtige en gezonde organisatie achter die zich vanuit een duidelijke, eigen visie volledig op de dementiezorg richt. Voor haar waren de mensen en wat zij nog willen en kunnen het uitgangspunt. Vanaf het moment van de diagnose ondersteunen we hen en hun familie met begeleiding, casemanagement, de organisatie van activiteiten, thuiszorg en woonzorg.”

Jarcine Spaander (48) zal de komende maanden samen met Geert Tieman het bestuur vormen en haar werkzaamheden langzamerhand aan hem overdragen. Op 1 januari 2024 zal ze definitief afscheid nemen van King Arthur Groep, maar waarschijnlijk niet van het maatschappelijke werkveld. Spaander: “Ik weet nog niet precies wat ik daarna ga doen, maar de zorg voor ouderen en maatschappelijke vraagstukken blijven mij motiveren. Daar wil ik me voor in blijven zetten.”

Sinds de oprichting van King Arthur Groep is de organisatie uitgegroeid tot een zorginstelling met 250 medewerkers en ruim honderd vrijwilligers. Ze biedt zorg en ondersteuning aan in de regio’s Gooi en Vechtstreek Utrecht en Eemland. De organisatie telt 12 locaties, waarvan 9 ontmoetingscentra, 1 logeerhuis en 2 kleinschalige woonzorghuizen.


Geert Tieman

 


Jarcine Spaander

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *