Waar staan we voor

Wat wij gewoon en vanzelfsprekend vinden, is dat misschien niet. Daarom hebben we aan anderen gevraagd ons een spiegel voor te houden met de vraag: wat is de kracht van King Arthur Groep?
De uitkomsten hebben we meegenomen in het manifest. Hierin maken we onze visie en eigen wijze van ondersteuning zichtbaar. 

Manifest

Dementie verandert levens.
Verandert relaties.
Een heftige diagnose.
Maar, met dementie is het leven niet voorbij.

Je kunt nog steeds lachen, genieten van muziek.
Nog steeds nieuwe ervaringen opdoen en liefde voelen.
Mensen zijn meer dan hun ziektebeeld.

Wie anders kijkt, ziet wat mogelijk is.
En dat is meer dan je denkt.

Wie anders kijkt, ziet degene die zorgt.
Dementie raakt ook de mensen eromheen.

Wie anders kijkt, ziet de mens.
Zie daar de basis van onze zorg en begeleiding.

Wat voor de één werkt, past niet bij de ander.
Ieder mens is uniek.
Iedere situatie is anders.
‘Mens zijn’ vang je niet in regels en structuren.

Wij geloven in zorg en begeleiding waarin de mens voorop staat.
Wij gaan niet uit van wat niet meer lukt, maar gaan uit van wat nog kan.
Elke dag op pad om van binnenuit de zorg drastisch écht te veranderen.
Wij maken van zorgen weer een werkwoord.

Want als je de mens ziet, zie je dat het niet gaat om ‘leren leven met dementie’.
Het gaat om ‘leven’.