Onze missie vertaald in vijf leidende principes

 

Wat werkt in de praktijk

Je ziet de leidende principes terug in de vanzelfspre-kende openheid en gastvrijheid op onze locaties. Waar we graag willen dat je je welkom en thuis voelt.

We zien de mens en stellen niet de ziekte voorop. We blijven gelijkwaardig in gesprek en luisteren naar elkaar om elkaar te begrijpen, want samen weten we meer.

We denken in mogelijkheden en rekken grenzen op, in plaats van beren op de weg te zien. En we willen een betrouwbare partner zijn voor alle betrokken partijen,  omdat het belangrijk is om te weten waar je aan toe bent en dat afspraken nagekomen worden.

De leidende principes vormen voor ons de basis in ons handelen in de samenwerking met mensen met dementie en hun naasten. Maar óók in de manier waarop we samenwerken met onze teamleden en relaties.