Extra informatie

Activiteiten en ondersteuning

In onze ontmoetingscentra in Amersfoort, Soest, Soesterberg, Hilversum, De Bilt en Utrecht bieden wij dagactiviteiten, ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die zelfstandig thuis wonen. Ook geven wij hier voorlichting en advies aan partners, familie en mantelzorgers.

In elk ontmoetingscentrum wordt een gevarieerd (activiteiten)programma geboden. Dit kan bestaan uit het bijwonen van een lezing, jeu de boules, sjoelen, geheugenspelletjes, koken, muziek, bewegen, schilderen, etc.

De ontmoetingscentra zijn laagdrempelig, partner & familieleden, wijk- en buurtbewoners zijn van harte welkom mee te doen met activiteiten of langs te komen en binnen te lopen voor een kopje koffie. De deur zit bij ons niet op slot.

Elke maand wordt in elk ontmoetingscentrum een activiteitenprogramma opgesteld. Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Met iedere deelnemer kijken of zoeken we samen naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden.

Mobiel ontmoetingscentrum

Omdat de vraag naar maatwerk in dagactiviteiten blijft groeien, is King Arthur Groep ook het “mobiele ontmoetingscentrum” gestart.

Bij een mobiel ontmoetingscentrum worden de activiteiten buiten de deur ondernomen en treft de ontmoetingsgroep elkaar bij een van de deelnemers thuis of in een bestaand ontmoetings-/ wijkcentrum voor een kopje koffie en het afstemmen van de activiteit. Daarna gaat men op pad of aan de slag. Zo biedt het mobiele team in Soesterberg de volgende activiteiten: Wandelen, Jeu de boules, klaverjassen, tuin-/ schoolplein onderhoud en biljarten.

Er wordt steeds gekozen voor het gebruik van bestaande faciliteiten (dorps-/ buurthuizen of restaurant in de directe (vertrouwde) omgeving waar de deelnemers wonen. Voordeel? Flexibiliteit en keuzevrijheid. Een deelnemer neemt alleen deel aan de activiteiten die hij of zij nog kan en die hem of haar aanspreken. King Arthur Groep begeleidt en faciliteert, deelnemers en familieleden nemen zelf actief deel aan de activiteit en de organisatie ervan. Het gevoel voor de deelnemer is anders, zij zijn lid van een club. Naast professionele zorg wordt informele zorg ingezet. Denk daarbij aan vrijwilligers, maar ook buurt-/dorpsgenoten die graag mee willen doen, kunnen aanhaken. In Utrecht biedt King Arthur Groep ontmoetingen in de buurtcentra Oase, het Vorstelijk Complex en de Driehoek. Alledrie gelegen in de wijk Zuilen. Spreekt het concept u aan en wilt u ook laagdrempelig kunnen ontmoeten in Utrecht bij u in de buurt? Neem contact op met King Arthur Groep. Wij kijken dan of deze samenwerking met het buurtcentrum van uw keuze mogelijk is.

Jonge mensen met dementie

Voor jonge mensen met dementie gaan we specifiek op zoek naar een daginvulling die past bij uw levensfase. Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor anderen, wij kijken naar wat u allemaal nog wel kunt. Daarbij kunt u denken aan koffieschenken in ons ontmoetingscentrum of bij een kantine van een sportvereniging, dan wel een activiteit begeleiden, zoals voorlezen bij een kinderdagverblijf. Dit kan dus ook zijn op een locatie buiten onze organisatie.

Zorgfinanciering en indicatiestelling

U kunt deelnemen indien u beschikt over een Wmo beschikking, King Arthur Groep kan u bij de aanvraag behulpzaam zijn. Ook zonder beschikking bent u van harte welkom, u betaalt dan particulier.