NET in HILVERSUM! DUURZAME PARTICIPATIE

NET in HILVERSUM! DUURZAME PARTICIPATIE

 

Mede namens Anja Verbruggen (Danner & Danner) en Mylène Höhle (Woonzorgvoorziening ‘Ridderspoor’) wil ik u uitnodigen voor de feestelijke afsluiting van het project ‘NET in Hilversum! Duurzame Participatie’:

 

woensdag 11 juli

15.00 – 17.00

Woonzorgvoorziening ‘Ridderspoor’

Koninginneweg 97, Hilversum

 

Het project NET in Hilversum! ‘Duurzame Participatie’ is een vervolg op de activeringscursus ‘NET in Hilversum! Netwerkportfolio’s’. Beide projecten zijn opgezet en uitgevoerd door Danner & Danner in opdracht van de gemeente Hilversum, gelijktijdig met de gemeente Wijdemeren.

Het doel van de eerste cursus was om de taalverwerving van deze veelal laag tot niet opgeleide deelnemende vrouwen -allemaal statushouders uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan en Eritrea- te versnellen door middel van een combinatie van klassikaal en buitenschools leren, aanvullend op hun alfabetiseringstraject of inburgeringstraject.

Aan de hand van het Netwerkportfolio ‘Net in Hilversum!’ hebben de vrouwen een relevant netwerk opgebouwd in de regio, belangrijke contacten opgedaan, instellingen, bedrijven, organisaties bezocht die ze zelfstandig niet benaderd zouden hebben vanwege de taalbarrière of omdat men gewoonweg het bestaan er niet van kenden. Ze hebben geleerd hoe zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer en daarmee hebben ze hun wereld vergroot.

Het doel van het vervolgproject NET in Hilversum! ‘Duurzame Participatie’ was om passend vrijwilligerswerk te gaan doen en duurzaam te gaan participeren in de maatschappij. Danner & Danner heeft de vrouwen begeleid bij het vinden van een passende vrijwilligersplek en begeleidt ze tijdens het vrijwilligerswerk gedurende de eerste 6 maanden.

Maar liefst 13 enthousiaste vrouwen zijn dit voorjaar gestart met vrijwilligerswerk met behulp van Danner & Danner. Niet iedere cursist van de cursus ‘NET in Hilversum’ heeft meegedaan aan het vervolg, dit bijvoorbeeld omdat ze al vrijwilligerswerk hadden gevonden. De vrouwen doen vrijwilligerswerk in verpleegtehuizen, woon-zorgcentra, één deelnemer helpt de leraren in de klas op de kleuterschool, één deelnemer assisteert de naailerares bij naailessen in de wijk en één deelnemer is actief in het vrijwilligersteam van kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.

 

We hadden van tevoren alleen maar kunnen hopen op dit fantastische resultaat. Ook de deelnemers aan ‘Net Hilversum! Duurzame Participatie’ hebben hun eigen verwachtingen overtroffen. Alle organisaties zijn erg enthousiast over de inzet van deze vrouwen bij het vrijwilligerswerk. Binnenkort zal voor de eerste deelnemers hun eerste half jaar erop zitten en stopt de begeleiding van Danner & Danner. We hopen ten zeerste dat men het vrijwilligerswerk zelfstandig voortzet en duurzaam gaat participeren. We hebben gezien wat het vrijwilligerswerk met de vrouwen doet; we zien hoe hun zelfvertrouwen toeneemt. Het doet ze zichtbaar goed om zich nuttig te maken en te voelen in de Nederlandse samenleving.

 

We willen de contactpersonen op de vrijwilligersplekken heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook de gemeente Hilversum danken wij voor de extra aandacht voor dit deel van de doelgroep statushouders dat soms over het hoofd wordt gezien. En natuurlijk willen we de vrouwen graag in het zonnetje zetten en daarbij kunt u niet ontbreken.

 

Daarom nodigen we u van harte uit voor de bijeenkomst in Woonzorgvoorziening ‘Ridderspoor’, een van de organisaties waar de vrouwen hun steentje bijdragen door middel van vrijwilligerswerk.

 

Heel graag tot ziens op woensdag 11 juli!

Met vriendelijke groet,

 

Jorrit Danner

 

Tel.: 085 – 800 5000

 

Danner & Danner

Noorderweg 68

1221 AB Hilversum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!