Medezeggenschap ‘Samen in dialoog’

De ronde tafel gedachte vormt de kern van onze organisatie. Wij heten niet voor niets King Arthur Groep. In de legende van King Arthur zat de koning niet aan het hoofd van de tafel, maar nam met zijn ridders aan de ronde tafel zijn besluiten. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht en zitten dan ook niet aan het hoofd van de tafel. Samen met u, onze teamleden en andere betrokkenen voeren wij gelijkwaardig de dialoog om de zorg en begeleiding af te stemmen.  Zodat u het leven kunt leiden wat nu bij u pastVanuit dit principe geven wij ook invulling aan de medezeggenschap.

Medezeggenschap

Zorgvragers of hun vertegenwoordigers hebben recht op medezeggenschap. Dat wil zeggen ‘het recht om invloed te hebben op het beleid van een organisatie door personen die niet in dienst van die organisatie zijn’. Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).  Zorgvragers of hun vertegenwoordigers kunnen op basis van deze wet gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en op bepaalde besluiten zelfs instemming geven. King Arthur Groep wil dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de zorgvragers ligt. Dit betekent dat wat op een locatie, zoals een ontmoetingscentrum of een huis, besproken en besloten kan worden, ook daar besloten wordt

King Arthur Groep organiseert de medezeggenschap door middel van periodieke medezeggenschapsbijeenkomsten. Daarnaast hebben wij ook een centrale cliëntenraad die invulling geeft aan de gemeenschappelijke belangen van onze zorgvragers.

Medezeggenschapsbijeenkomsten

De medezeggenschap vindt plaats in medezeggenschapsbijeenkomsten zoals huis- en centrumbijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten worden alle betrokkenen – zorgvragers én hun vertegenwoordigers – uitgenodigd om deel te nemen.

Minimaal 3x per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor de zorgvragers en vertegenwoordigers van onze locaties en bespreken wij wat er speelt, evalueren wij wat goed gaat en beter kan en komt er op de agenda wat u belangrijk vindt. In deze bijeenkomsten worden ook samen met u de beslissingen genomen over veranderingen in de zorg- en dienstverlening, waar u volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen recht op heeft.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van u door die zaken die locaties overstijgen of organisatie breed spelen. De leden van de centrale cliëntenraad komen minimaal 4x per jaar samen en overleggen met bestuur of teamleden van King Arthur Groep over o.a. de kwaliteit van zorg en welzijn, financiën, huisvesting, organisatieveranderingen of aanstelling van teamleden op strategische posities.
De centrale cliëntenraad heeft verschillende rollen: tolk, antenne, waakhond en adviseur. Om deze rollen goed te kunnen vervullen houdt de centrale cliëntenraad verbinding met lokale medezeggenschapsbijeenkomsten zoals huis- en centrumbijeenkomsten.

In contact komen met de cliëntenraad? 

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door Klazien Teeuwissen. Mailt u met clientenraad@kingarthurgroep.nl of bel rechtstreeks 061476755 met Klazien Teeuwissen

Wilt u deelnemen aan de centrale cliëntenraad? We zoeken nog verwanten die mee willen denken en een rol willen spelen om steeds het perspectief van de cliënten onder de aandacht te brengen. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor de profielschets.

‘Zeggenschap, Het uitgangspunt is dat een mens, zolang als mogelijk is, zeggenschap houdt over eigen leven.

De huidige leden van de raad zijn:

Momenteel zijn er geen leden voor de cliëntenraad.
Wij zijn in ontwikkeling naar een nieuwe vorm van medezeggenschap.

Klazien Teeuwissen
ondersteuner Cliëntenraad King Arthur Groep

Jaarverslag
Jaarverslag CCR 2023

Medezeggenschapsregeling
Klik hier voor meer informatie

Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het reglement

Wij zijn lid van LOC