Mantelzorgers en familie

Betrokkenheid familie en partners (Samen in dialoog)
Partners en familieleden spelen een belangrijke rol in onze dienstverlening. Van onze zorgverleners en begeleiders wordt verwacht dat ze een belangrijk deel van de zorg voor iemand op zich nemen. Om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de individuele wensen en behoeften is nauw contact met partners en familie nodig. Wie weet meer van iemand dan een partner, familie of anderen uit iemands sociale netwerk? Vaak hebben zij al lange tijd de zorg voor hun naaste op zich genomen en zij weten als geen ander waar deze behoefte aan heeft.

Woonzorgvoorziening
In onze woonzorgvoorziening Ridderspoor zijn familieleden op elk moment van de dag welkom en van harte uitgenodigd mee te eten. Zij ontvangen een sleutel van de voordeur en kunnen daarmee op ieder gewenst tijdstip op bezoek komen. Ook is er een gastenkamer waar een logé kan overnachten.

Ontmoetings- en activiteitencentra
Anderen ontmoeten is niet alleen prettig voor de deelnemers, maar ook voor de mensen die thuis de dagelijkse zorg op zich nemen. In de wetenschap dat u er niet alleen voor staat en dat uw partner of familielid bij ons in goede handen is krijgt u wat tijd voor uzelf. Daarnaast bent u als partner, familielid of mantelzorger van harte welkom om bij ons binnen te lopen voor meer informatie, om mee te doen of een kopje koffie te drinken.

Ook is het altijd mogelijk een afspraak voor een individueel gesprek met de coördinator van het centrum te maken.

Meer informatie

Klik hier voor informatie over de vergoeding voor mantelzorg.

Stichting Azheimer Nederland publiceerde na aanleiding van een enquete onder 560 mantelzorgers een lijst met 80 tips van mantelzorgers aan andere mantelzorgers over het omgaan met dementie.

Enkele nuttige tips die uit de enquete naar voren kwamen:

  • Doe eenvoudige dingen waar degene met dementie vrolijk van wordt, durf weer kind te zijn en mee te genieten
  • Probeer te accepteren en niet tegen te spreken. Ruzie maken of schreeuwen heeft geen zin
  • Laad je eigen batterij op tijd op, dan kun je meer hebben
  • Ga uit van degene met dementie. Als hij onrustig wordt dan stoppen. Bekende dingen doen en herhalen werkt vaak goed
  • Let goed op wat iemand nog kan. Eendjes voeren in het park kan voor degene met dementie plezieriger zijn dan het drukke dierenpark.

Houd echter ook altijd rekening met de tip: “Ik heb veel adviezen gekregen van andere mantelzorgers. Maar het is allemaal zeer persoonsgebonden. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet.”

In Hilversum organiseren wij vier keer per jaar een informatieve bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de bewoners, familie en andere naasten van de bewoners. Als familie of naaste van iemand met geheugenproblemen krijg je te maken met veel veranderingen.Tijdens de ronde tafel bijeenkomsten worden veelvoorkomende situaties besproken. Er is een deskundige aanwezig die informatie en advies kan geven. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen..

Per cliënt wordt een zorg/ begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd. Waar nodig, wordt een multidisciplinair team ingezet.