Klanttevredenheid

PREZO Care keurmerk voor King Arthur Groep
In het 2e kwartaal van 2019 liet King Arthur Groep een kwaliteitsaudit uitvoeren. Deze audit werd beloond met een PREZO Care keurmerk.

Kwaliteitsfunctionaris Marjolein Elferink: “Perspekt is langs geweest om de audit PREZO Care bij ons uit te voeren. In een korte tijd hebben wij op 13 momenten een kijkje in onze keuken gegeven. Het begon allemaal met een waardendialoog in Bilthoven met verschillende teamleden en één familielid. Hier gaven wij tekst, uitleg en een bepaald gevoel mee aan de kernauditor, waarmee zijn collega auditoren op pad gegaan.

Er is een kijkje genomen op het kantoor, om te kijken of alles op de achtergrond op orde is, mappen zijn opengeslagen, protocollen zijn doorgespit. Maar ook in het OC Soest, OC Utrecht en Ridderspoor is er een kijkje genomen in onze documentatie. Dat zijn we gewend en we laten de boel graag zien. Maar een kijkje daar waar het allemaal om draait, is veel spannender, maar ook veel belangrijker. Gelukkig realiseren auditoren zich dit ook en lag in deze audit dan ook echt de nadruk op het zien van: het warme- en veilige thuis dat wij in al onze werkzaamheden proberen te bieden aan mensen met dementie. Dit hebben de auditoren op veel momenten gezien. Er is veel geobserveerd: een casemanager (regio Veenendaal), twee IBT’ers (regio Wijdemeren en regio Amersfoort), OC Hilversum, ’t Wijdehuis en op Ridderspoor. Ook kwamen ze onverwacht binnen om te observeren in het ontmoetingshuis Amersfoort en het ontmoetingscentrum de Bilt. Ook zijn teamleden geïnterviewd om te praten over King Arthur Groep en de begeleiding die zij bieden: dit zowel met teamleden in OC Soesterkwartier als OC Amersfoort, als telefonisch: IBT regio Veenendaal, casemanagement regio ’t Gooi en backoffice de Bilt. Net als wij vinden zij ook de ervaringen van onze deelnemers, bewoners en familieleden belangrijk. Zo zijn ze aanwezig geweest tijdens een huisbijeenkomst op Ridderspoor om familie te spreken. Maar ook zijn familieleden/mantelzorgers (van zowel bewoners van Ridderspoor, als deelnemers van de OC’s) telefonisch gehoord.

Verschillende auditoren hadden zo allemaal hun bevindingen. Dit is gebundeld in één rapport. In het rapport staan prachtige complimenten en uitdagende verbeterpunten (gelukkig niets nieuws). De eindconclusie is dat wij het PREZO Care Keurmerk toegekend hebben gekregen! “

En daar zijn we trots op! Wij danken al onze begeleiders, zorgverleners en betrokkenen voor hun passievolle inzet.

Keurmerk

Zorgkaart Nederland

Heeft u een compliment of een tip voor verbetering? Klik hier om naar Zorgkaart Nederland te gaan.

Rapportage

Anzichtkaart

Eindrapport

King Arthur Groep door de ogen van anderen