Klanttevredenheid

Minimaal eenmaal per jaar vindt een klanttevredenheids-toetsing plaats. Deze toetsing vindt plaats met de persoon met dementie (voor zover mogelijk) en in ieder geval zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. 

Gouden PREZO keurmerk voor King Arthur Groep
In het 4e kwartaal van 2015 liet King Arthur Groep een kwaliteitsaudit uitvoeren. Deze audit werd beloond met een gouden keurmerk en een gemiddeld cijfer van een 9.
Medio 2017 is weer een audit geweest en King Arthur Groep is gewaardeerd met de GoudenPrezo Kuermerk in de zorg.

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg.

Clientperspectief als uitgangspunt
King Arthur Groep heeft bewust gekozen voor PREZO. In dit kwaliteitssysteem staat de kwaliteit van leven van de zorgvrager centraal.

Het systeem is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het vigerende kwaliteitskader. Centraal in PREZO staan de prestaties die zorgverleners en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet meer primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties).

King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning in de thuissituatie aan mensen met dementie en hun mantelzorger in de regio Gooi en Vechtstreek, Utrecht Zuidoost, Utrecht West, Veenendaal & Renswoude en Almere. Heeft ontmoetingsgroepen in Soest, Soesterberg, Hilversum en Almere en biedt 24uurszorg in de kleinschalige woonzorgvoorziening Ridderspoor (Koninginneweg 83) aan 22 bewoners.

King Arthur Groep door de ogen van anderen

Keurmerk

Zorgkaart Nederland

Heeft u een compliment of een tip voor verbetering? Klik hier om naar Zorgkaart Nederland te gaan.

Persbericht

Gooi- en Eemland PREZO Keurmerk. Klik hier voor artikel.

Rapportages

Triqs CQI-meting VV&T
Factsheet Psychogeriatrie

Triqs CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Utrecht
Factsheet Individuele Begeleiding Thuis KAG

Triqs CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis KAG
Factsheet Individuele Begeleiding Thuis Utrecht

Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener

Met het KIWA keurmerk “Keurmerk ZOZ” kunnen zelfstandig ondernemend zorgverleners (ZOZ) in de thuiszorg zich onderscheiden in de zorgmarkt. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan zorgverleners die de juiste competenties hebben en bevoegd en bekwaam zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Voor elk van de vijf kwalificaties in de thuiszorg is een specifieke norm opgesteld. Van huishoudelijke verzorging tot gespecialiseerde verpleegkunde. Meer informatie kunt u vinden op www.mijnkeurmerk.nl