Laatste fase

Dementie is een progressieve ziekte waaraan je kunt overlijden. Omdat de meeste mensen met dementie ook een hoge leeftijd hebben, kan er ook sprake zijn van andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, die hierbij een belangrijke rol spelen. 

*Klik op een kiezel om verder te lezen.

Wat kan je doen?

Vroegtijdig stilstaan bij jouw wensen voor de laatste periode.
Wat is voor jou kwaliteit van leven? Wil je gereanimeerd worden? Wil je nog elke vorm van behandeling ondergaan of opgenomen worden in een ziekenhuis? Zijn er omstandigheden waaronder je mogelijk niet meer leven wilt?
Het zijn geen makkelijke vragen. En niet alles is maakbaar. Tijdig delen met je huisarts en je omgeving, maakt de kans groter dat je de laatste periode van je leven op een voor jou passende manier doorkomt.
Zorg dat je deze wensen regelmatig met je huisarts bespreekt en opnieuw bevestigt. 

Afscheid nemen van verwachtingen, gezondheid, vaardigheden en uiteindelijk van het leven is belangrijk. Als het enigszins kan, praat erover met elkaar en zeg wat er te zeggen valt.
Er zijn speciale thuiszorgteams die terminale zorg thuis kunnen bieden. In een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm is vaak de mogelijkheid om te waken en de laatste zorg met elkaar af te stemmen. 

Wat kun je verwachten en wat kun je doen? Welke zorg is er voor de laatste levensfase? Op Dementie.nl lees je hier meer over.