Klachtenregeling

Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling op te stellen en moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van deze regeling. King Arthur Groep is aangesloten bij branchevereniging SPOT.  SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt onze Klachtenregeling vinden op www.verenigingspot.nl/klachten

Klachten

Wij proberen onze zorg zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Mocht u niet tevreden zijn, laat het ons weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan de betrokken begeleider, het betrokken team, onze administratie of de bestuurder. U kunt deze ook mailen aan: klacht@kingarthurgroep.nl. Wij willen leren van u en uw klacht zo goed mogelijk oplossen. Mochten we hier gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de Klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg

Iedere zorgvrager of vertegenwoordiger die in onze woonhuizen of logeerhuizen te maken heeft met onvrijwillige zorg, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij King Arthur Groep. De Wet Zorg en Dwang regelt zorgvuldigheid in het toepassen van onvrijwillige opname en zorg. Zorgvragers en vertegenwoordigers kunnen met vragen of klachten over de onvrijwillige zorg terecht bij de stichting Zorgstem. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem is gratis.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u doen?

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat uw rechten zijn. Als u problemen of klachten heeft over de geboden zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken daarover.

Contactgegevens stichting Zorgstem

088 – 678 1000
info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
www.zorgstem.nl

Cliëntvertrouwenspersoon
Margoot van Woensel
06-40878060/ 088-6781000
m.vanwoensel@zorgstem.nl

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over King Arthur Groep? U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan de betrokken begeleider, het betrokken team, onze administratie of de bestuurder. U kunt deze ook mailen aan: klacht@kingarthurgroep.nl. Wij willen leren van u en uw klacht zo goed mogelijk oplossen. Mochten we hier gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

King Arthur Groep is aangesloten bij branchevereniging SPOT.

SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost.

U kunt de externe klachtenfunctionaris bereiken via:
klacht@verenigingspot.nl
www.verenigingspot.nl/klachten
035 – 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Indien u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u gebruikmaken van ons klachtenformulier.