Het verhaal en de missie

‘Je bent thuis waar je je begrepen voelt’

Als je met dementie te maken krijgt, verandert er veel.
Voor jezelf en voor de mensen om je heen.
Een omgeving waar je gezien wordt voor wie je bent en je je
begrepen voelt, is dan het minste wat geboden kan worden.
King Arthur Groep heeft als missie om bij te dragen aan een
waardig leven voor iedereen die te maken heeft met dementie.

‘Als het niet bijdraagt aan onze missie, dan doen we het niet’

Samen meer bieden voor mensen
met dementie en hun naasten

‘Zo normaal mogelijk waar het kan, zo specialistisch mogelijk waar het nodig is’

Wat vinden onze zorgvragers?

89

‘Het is een geweldige organisatie
met het belang van de cliënt voorop!’

Wat vinden onze teamleden?

83

‘Wist je dat we hoger scoren dan het gemiddelde in de sector?’

Leidende principes

We hebben onze missie vertaald in vijf leidende principes. Deze sturen onze manier van werken en hiermee willen we onze missie bereiken. Via onze verbetercyclus meten en merken we kortcyclisch wat we bereiken en reflecteren en leren hiervan. In dit jaarverslag geven wij per leidend principe aan wat we bereikt hebben in 2021.

  • De Mens Zien
  • Iedereen is welkom
  • Samen in Dialoog
  • Betrouwbare partner
  • Denken in mogelijkheden

Totaal aantal mensen in 2021 actief

308

Zorgvragers

  • Casemanagement
  • Individuele Begeleiding Thuis
  • Ontmoetingscentrum
  • Ontmoetingshuis-logeren
  • Wonen

Totaal aantal locaties

11

Hier zijn we trots op