Individuele begeleiding thuis

King Arthur Groep biedt Individuele Begeleiding Thuis aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die in een thuissituatie wonen. Wanneer u te maken krijgt met dementie, verandert er veel. Juist daarom is het voor veel mensen prettig om in hun vertrouwde woonomgeving te kunnen blijven wonen. Met wat ondersteuning bij praktische zaken als de administratie is dit vaak lang mogelijk.

De begeleiding thuis is overigens ook prima te combineren met deelname in één van onze ontmoetingscentra. Echter, niet iedereen voelt zich thuis in een groep en/of is een verenigingsmens. De behoefte aan persoonlijk contact en het ondernemen van activiteiten is er daar en tegen vaak wel. Ook dan kan een individuele begeleider een uitkomst zijn.

Extra informatie

 • een bezoek brengen aan het theater, museum of bibliotheek
 • het maken van een wandeling 
 • het samen schilderen, fotograferen of tuinieren, voorlezen of luisteren naar muziek
 • het bespreken van actualiteiten
 • het maken van een levenswerk
 • begeleiding bij doktersbezoek 
 • het maken van een dag- of weekindeling
 • het samen doen van boodschappen
 • hulp bij planning van het huishouden 
 • ondersteunen van financiële handelingen, zoals het op orde brengen van de administratie, het afhandelen van de (dagelijkse) post of het geheel of gedeeltelijk voeren van de administratie
 • een luisterend oor
 • etc.

Daarnaast behoren ook verpleging en verzorging behoren tot de mogelijkheden. 

Midden Nederland

King Arthur Groep is werkzaam van Almere tot Veenendaal, heeft contracten met meer dan 30
gemeenten, met zorgverzekeraars en Zorgkantoor Zilveren Kruis. Groei is voor King Arthur Groep geen doelstelling op zich. Maar het aantal mensen met dementie neemt toe en daarmee ook de vraag naar onze ondersteuning en begeleiding. King Arthur Groep groeit organisch.

Als er vanuit een (omliggende) Gemeente een vraag komt voor ondersteuning en begeleiding, zal ons
werkgebied uitbreiden.

De persoonlijke zorg en begeleiding wordt uitgevoerd door een team van begeleiders, die gespecialiseerd zijn in dementiezorg. Door de kleinschaligheid van de organisatie kennen de begeleiders de deelnemers en hun naasten goed en voelen zij zich nauw betrokken.

De zorg wordt zoveel mogelijk gecombineerd aangeboden, zodat er zo min mogelijk verschillende gezichten zijn voor degene met dementie en zo min mogelijk overgedragen hoeft te worden. De zorg en begeleiding wordt, waar van toepassing, ook nauw afgestemd met de begeleiding in het ontmoetingscentrum. De combinatie van zorg en begeleiding thuis en de mogelijkheid om activiteiten buitenshuis aan te bieden zorgt ervoor dat de zorg rondom degene met dementie zo optimaal mogelijk afgestemd wordt.

Deze zorg wordt geboden aan mensen die nog thuis wonen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze zorg heeft u een Wmo  of WLZ beschikking nodig. King Arthur Groep kan u behulpzaam zijn bij de beschikkingsaanvraag. U mag (een gedeelte van de) begeleiding uiteraard ook particulier betalen.

Wij streven er naar de deelnemer ondersteuning en begeleiding te bieden waardoor zo lang mogelijk thuis gewoond kan blijven worden.

Individuele Begeleiding Thuis is opgezet vanuit de gedachte en ervaring dat sommige mensen liever één op één contact hebben.

Folder
Folder IBT Algemeen 

 

Sociale Kaarten

King Arthur Groep heeft een sociale kaart ontwikkeld met organisaties waar u terecht kunt. Ook vindt u op de kaart een aantal tips om met een persoon met (beginnende) dementie om te gaan. Klik hier voor sociale kaart Almere, klik hier voor sociale kaart Veenendaal, klik hier voor sociale kaart Leusden, klik hier voor sociale kaart Wijdemeren.