Individuele Begeleider Thuis

1. Functiebeschrijving
Individuele Begeleider Thuis voor mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die nog in een thuissituatie wonen.

2. Doel van de functie

 • De deelnemer met geheugenproblemen ondersteuning en begeleiding bieden, waardoor zo lang mogelijk thuis gewoond kan blijven worden.
 • Mentaal welzijn en structuur aanbrengen in de dag  binnen de eigen woon- en leefomgeving.

3. Organisatie
De Individuele Begeleider Thuis ontvangt leiding van de coördinator OC (ontmoetingscentrum).

4. Contacten
Er is contact met deelnemers en hun partner/mantelzorgers.

Verder is er contact met:

 • Familieleden
 • Potentiële deelnemers
 • Verwijzers (Casemanagers, huisartsen, thuiszorgorganisaties, etc.)
 • Lokale zorg- en welzijnsorganisaties

5. Taken en verantwoordelijkheden
a) Zelfstandige  afstemming met deelnemer en partner/mantelzorger
b) Ondersteuning en begeleiding bieden aan deelnemer
c) Kwaliteitsborging (bijhouden vakkennis)
d) Het opstellen en bijhouden van begeleidingsplannen  en voortgangsrapportages van deelnemer
e) Het informeren van (potentiële) deelnemers, familie en verwijzers
f) Een goede communicatie met huisartsen, casemanagers en andere behandelaars indien nodig

6. Uitwerking in activiteiten

 • Het doen van huisbezoeken
 • Het inventariseren van de wensen en mogelijkheden van de (potentiële) bezoeker, familie en mantelzorgers.
 • Het maken en vastleggen van afspraken over de zorgverlening en praktische zaken
 • Ondersteunt en activeert deelnemer bij de activiteiten
 • Observeert en signaleert of de activiteiten aan de wensen en mogelijkheden voldoen
 • Rapporteert bijzonderheden in de voortgangsrapportages en begeleidingsplannen van de deelnemer
 • Bespreekt de begeleiding, indien nodig, met coördinator
 • Informeert de mantelzorg over bijzonderheden tijdens de activiteiten
 • Geeft praktische tips ter ondersteuning aan mantelzorg

 7. Profiel van de functie eisen
Kennis

 • Niveau 3 of 4
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep
 • Actuele kennis door het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • Kennis van de sociale kaart
 • BIG registratie is een pré
 • Goede vaardigheid van computer (Word en Excel )
 • Goed lokaal netwerk is een pré
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit

Zelfstandigheid

 • Zelfstandig verrichten van werkzaamheden vanuit de gemaakte afspraken
 • Probleemoplossend vermogen bij voorkomende vraagstukken
 • Eigen initiatief en creativiteit bij het ontwikkelen van activiteiten
 • Organisatietalent

Sociale vaardigheden

 • Oprechte interesse
 • Inlevend en luisterend vermogen
 • Hulpvaardig, respectvol, tactvol en hoffelijk
 • Enthousiasmerend (stimulerend vermogen)
 • Aandacht voor de deelnemer en partner/mantelzorger
 • Kwaliteit leveren

Uitdrukkingsvaardigheden

 • Mondelinge vaardigheden zijn uitstekend en worden versterkt door de juiste non-verbale communicatie
 • Schriftelijke vaardigheden ten behoeve van rapportage en overdracht zijn uitstekend

 Competenties

 • Enthousiast
 • Integer
 • Geduldig
 • Respectvol
 • Doortastend en besluitvaardig
 • Creatief
 • Flexibel
 • Leergierig
 • Onafhankelijk
 • Positief
 • Betrouwbaarheid en eerlijkheid