Ontmoetingscentrum Hilversum

Vanuit ons ontmoetingscentrum in Hilversum bieden wij ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die nog in een thuissituatie wonen. Het ontmoetingscentrum bevindt zich in onze woonzorgvoorziening Ridderspoor. In de sfeervolle ruimte wordt door activiteitenbegeleiders een gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden. 

Activiteiten
Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn:
  • Bewegen
  • Lezingen over uiteenlopende onderwerpen
  • (kruiswoord)puzzelen
  • Geheugenspelletjes op de computer of andere wijze 
  • Knutselen
  • (Luisteren naar) muziek
  • Handwerken
  • Bezoeken van de markt

Dit is echter slechts een kleine greep uit ons aanbod. Elke maand wordt een activiteitenprogramma samengesteld. Het programma van de huidige maand kunt u vinden in het ontmoetingscentrum. Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Er wordt samen met iedere deelnemer zo veel mogelijk gekeken naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden. De uitspraak “alles mag, niets moet” staat bij ons altijd op de eerste plaats.

Zorgfinanciering en indicatiestelling

Wanneer u een indicatie heeft, wordt de deelname vergoed via de PGB of de Wmo. Zonder indicatie bent u ook van harte welkom, u betaalt dan particulier. King Arthur Groep kan u bij de Wmo aanvraag behulpzaam zijn.

Grafisch atelier
Vanaf donderdag 23 mei, 11.00-13.30 uur, gaat onze Werkplaats in het Grafisch Atelier maandelijks weer van start!
 
Bekijk hier de flyer met ook alle andere data van dit jaar. 
 
Voor deelnemers van het Ontmoetingscentrum en bewoners van Ridderspoor zijn er geen kosten aan verbonden. Van overige deelnemers wordt per keer een bijdrage gevraagd van 4 euro voor de lunch, koffie & thee. Aan u het verzoek dit bedrag over te maken, zodat de deelnemers zich met het leuke gedeelte kunnen bezighouden. U kunt dit overmaken naar: NL84 RABO 0102 8241 69, t.n.v. Huis van de Ronde Tafel BV, o.v.v. GAH + de datum van deelname + de achternaam van de deelnemer.
Atelier Café

Klik hier om naar de pagina over het Atelier Cafe te gaan.

BestCare4Dem

“Kwinkslag” behoort tot de top tien in de BestCare4Dem Poëzie en kunstwedstrijd

Na twee juryronden is de vijfkoppige jury van de BestCare4Dem Poëzie en kunstwedstrijd eruit. De inzending van De Werkplaats, “Kwinkslag” is door de tweede beoordelingsronde gekomen en behoort tot de top tien! De inzending zal worden afgedrukt in het programmaboekje van het congres en worden getoond in de expositieruimte van het DeLaMar Theater. 

De uiteindelijke winnaars worden tijdens het congres bekend gemaakt in de parallelsessie ‘Meet the expert’ tijdens het BestCare4Dem congres op 7 en 8 juni 2018.   

Openingstijden en vervoer

Maandag 

2 dagdelen 

  10:00 uur tot 16:00 uur

Dinsdag 

2 dagdelen 

  10:00 uur tot 16:00 uur

Woensdag 

2 dagdelen 

  10:00 uur tot 16:00 uur

Donderdag

2 dagdelen

  10:00 uur tot 16:00 uur

Vrijdag 

2 dagdelen 

  10:00 uur tot 1600 uur

Zaterdag 

2 dagdelen 

  10:00 uur tot 15:30 uur

Vervoer
Wij halen en brengen deelnemers van deur tot deur op afgesproken tijdstippen. Mocht u er echter de voorkeur aan geven om op eigen gelegenheid te komen, dan kan dat natuurlijk ook..

Sociale kaart

King Arthur Groep heeft een sociale kaart ontwikkeld met organisaties waar u terecht kunt. Ook vindt u op de kaart een aantal tips om met een persoon met (beginnende) dementie om te gaan.

Activiteitenprogramma

september 2019

Folder
Ontmoetingscentrum Hilversum