Voorwoord

Het is weer lente.
De zaadjes die stilletjes onder de grond hebben gezeten in de winter, laten zich nu langzaamaan zien. En net zoals die heerlijke lentezon van maart, geven de Corona versoepelingen ons de energie en mogelijkheid om weer verder te groeien en bloeien.
Welke zaadjes bij ons ontspringen? Met NL Doet is bij verschillende ontmoetingscentra en in onze kleinschalige woonhuis Lindenhorst gewerkt om de tuinen en terrassen voorjaarsklaar te maken. Kom gerust eens kijken.
Ook zijn er zaadjes geplant om de activiteiten voor jonge mensen met dementie uit te breiden, ook in regio Gooi.
En zijn er duofietsen geschonken aan Ridderspoor en Lindenhorst die al goed gebruikt worden om de lentewind door de haren te laten gaan van de bewoners. Ook het logeerhuis Cederhorst heeft een nieuw jasje aangetrokken om nog beter te laten zien wat logeren kan betekenen voor jullie. Meer hierover in de folder. En er staat nog veel meer in de tuin. Kortom, we gaan weer genieten van de lente. Veel leesplezier.

Jarcine Spaander, bestuurder King Arthur Groep

Ontwikkelingen & Innovaties

Uitbreiding activiteiten voor jonge mensen met dementie in het Gooi

King Arthur Groep is in overleg geweest met gemeente Eemnes over mogelijkheden om een groep jonge mensen met dementie ook in Het Gooi te kunnen laten starten. 

In Utrecht zijn inmiddels drie groepen actief en de daar opgedane kennis en ervaring nemen we zeker mee.

Daarvoor is een locatie beschikbaar in Eemnes: Het Huis van Eemnes. In Het Huis bestaat de mogelijkheid om bij meerdere partijen aan te sluiten, naast een eigen invulling van de dag voor deze groep.
We huren geen ruimte maar gebruiken deze locatie als startpunt voor de dag met koffie. Ook kunnen we gebruik maken van het restaurant voor de lunch.
Vooral bewegen met jonge mensen met dementie is een groot doel dat centraal staat.

Op dit moment zoeken wij contact met diverse partijen op en rondom de locatie om te inventariseren waar we kunnen aansluiten en wanneer.
Wordt vervolgd!

Een reportage over het Jungheimer Café vanuit ontmoetingscentrum Utrecht

Jan Baars, projectleider expertiseteam jonge mensen met dementie:
“Vergeetachtigheid is één van de kenmerken, maar heel vaak wordt ook dingen kunnen overzien steeds lastiger”

Klik hier voor de hele reportage.

jay-fieldhouse

Jay Fieldhouse
neuropsycholoog

Marie-Paule van Engelen
arts-onderzoeker

Leven Lang Leven

Op 11 maart was de slotmanifestatie van Leven Lang Leven, met de publicatie ‘De ouderenzorg klaarmaken voor de toekomst’, met de lessen van twee jaar innoveren in de ouderenzorg. King Arthur Groep was actief betrokken.

Wendy van de Putte: “Voor iedereen die zich wil inzetten voor een betere ouderenzorg. Laat je inspireren en doe er je voordeel mee. Op pag 7 van de publicatie lees je mijn idee terug.”

Van juni 2021 tot maart 2022 doorliepen enkele zorgpioniers vanuit verschillende zorgorganisaties het Veranderaarsprogramma. Allemaal kwamen zij binnen met een idee of plan dat ze tijdens het Veranderaarsprogramma tot wasdom brachten. Het vuur en de passie waarmee zij in de zorg werken, hebben ze tijdens dit programma gebruikt om aan het zorgsysteem te sleutelen. Je hoort hier het verhaal van vijf deelnemers, waaronder ook Wendy van de Putte namens KAG.
Want hoe gaat dat nou, pionieren in de zorg? Waar loop je tegenaan? En wat heb je nodig om te slagen? Luister de podcast en krijg een kijkje in het leven van een zorgpionier!

Kwaliteit

Teamledentevredenheidsonderzoek 2021

Eind 2021 is op eigen initiatief van King Arthur Groep een Teamledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Lees hier tips en tops van onze teamleden:

7.3 voor ‘De werkdruk’ – was aandachtspunt uit het verslag van 2020.
7.3 voor ‘Worden signalen goed opgepakt?’
7.3 voor ‘Worden er duidelijke afspraken gemaakt en nagekomen?
7.5 voor ‘Mogelijkheden voor inspraak.’
8.3 voor ‘KAG als werkgever
8.1 voor ‘Werkplezier’.

Tevredenheid van zorgvragers in kaart gebracht

De tevredenheid van zorgvragers en hun wensen zijn voor ons het uitgangspunt van de begeleiding en zorg. Om dit op een speelse manier in kaart te brengen hebben we SPEL aangeschaft (Samen Praten en Luisteren). Dit geeft een mooi handvat om in gesprek te gaan met zorgvragers en wellicht ook met de contactpersonen en familieleden. Zo geven we zeggenschap en medezeggenschap vorm. Begin maart heeft een aantal KAG’ers een workshop gevolgd om kennis te maken met SPEL. Wij zijn enthousiast!

Medezeggenschap

Door: Felicity van der Wolk, lid CCR

De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt de stem van alle zorgvragers van King Arthur Groep. Wij bekijken alle besluiten door de bril van de zorgvragers en vragen ons dan af: is dit het beste voor hen?
Vanuit de CCR was ik onlangs in een overleg met Zilveren Kruis om de belangen van onze zorgvragers te vertegenwoordigen. Het was een prettig gesprek waarbij Zilveren Kruis een mooie inkijk  heeft gekregen over de dagelijkse gang van zaken en de wijze van inspraak van onze zorgvragers.
Mocht je dit lezen en iemand weten die de ogen en oren wil vertegenwoordigen van alle KAG zorgvragers, laat het weten aan de CCR via Klazien Teeuwissen.

HR nieuws

Vakantiewerk in de zorg

Vakantiewerk doen wat er écht toe doet? Waarmee je het verschil maakt? Wat dacht je van een super leuke en goedbetaalde vakantiebaan bij de King Arthur Groep? Bezoek onze speeddates.

Lees meer

Loondienst of zzp’er: bij King Arthur Groep kan je kiezen en ben je gelijkwaardig

‘Van mijn teamgenoten weet ik eigenlijk niet wie er zzp’er is en wie in loondienst is. We werken gewoon fijn samen’.

Lees meer

Eerste kandidaten Regionale Zorgacademie van start

Klik hier voor het hele artikel

Opleidingskandidaten kiezen eigen tempo en leertraject vanuit een betaalde baan in de ouderenzorg

King Arthur groep neemt in de regio Gooi deel aan verschillende initiatieven om zij-instromers/herintreders te ondersteunen:

Zorgstart (helpt zij-instromers/ herintreders zich opnieuw te oriënteren op de zorg en als mensen weten wat ze willen kunnen zij een opleiding gaan doen via één van de deelnemende organisaties; zij-instromers mogen wij direct doorverwijzen naar Zorgstart)

Regionale Zorg Academie (leidt zij-instromers/ herintreders verkort op bij twee van de deelnemende organisaties; nu vanaf VIG).

Kandidaten die opgeleid willen worden voor de verkorte Dementie opleiding (dit is geen VIG) van King Arthur Groep kunnen zich aanmelden bij de Zorg & Werk Academy. Begeleider Dementie | Zorg & Werk Academy B.V. (zorgenwerk.nl)

Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwilligers nemen bij King Arthur Groep een belangrijke plaats in op onze ontmoetingscentra, ontmoetingshuizen en woonzorgvoorzieningen.
Ze leveren een grote bijdrage aan een gezellige sfeer en het welzijn van deelnemers en bewoners. Wil je als vrijwilliger aan de slag, klik dan op het logo hieronder.

Benieuwd naar onze vacatures?

Wil je meer weten over onze openstaande vacatures of weet u een geschikte kandidaat hiervoor? Klik op onderstaand logo voor de vacatures op de website van KAG. Wij zijn altijd op zoek naar deskundige teamleden die het verschil kunnen maken.

Nieuws uit de regio

Kort nieuws over onze kleinschalige woonzorgvoorziening Lindenhorst

Ridderspoor – Participatiekoor

Een aantal van onze bewoners doet mee aan de repetities van het participatiekoor.

Na een aantal weken oefenen met dit koor hebben zij op zondag 10 april opgetreden in het MCO Muziekcentrum van de omroep onder begeleiding van het Radio Filharmonisch orkest.

Meer over het participatiekoor en zie ook de livestream

Ontmoet & Groet inloop Hilversum

Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek 27-03-2022

NL DOET 2022

Met behulp van subsidiegelden van het Oranje Fonds, heeft King Arthur Groep actief meegedaan aan NL DOET 2022 op 11 en 12 maart. Kijk hieronder voor een beleving van de dag. 

OC Hilversum

Logeerhuis Cederhorst Amersfoort

Save the date: Onthulling Logeerhuis Cederhorst

In de bossen van Amersfoort onthullen we op VRIJDAG 17 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur ons hernieuwde Logeerhuis voor mensen met dementie. Een Open Dag voor zowel zorgverleners, mantelzorgers als voor mensen met dementie zelf. Noteer deze datum vast in je agenda. De officiële uitnodiging volgt in mei.

Team Logeerhuis Cederhorst
Utrechtseweg 266 Amersfoort
Telefoon 06-28499216

Kort nieuws

Gemeente Utrecht zoekt coördinatoren voor vluchtelingenopvang Oekraïne

De gemeente Utrecht is met spoed op zoek naar locatiemanagers en begeleiders voor een aantal nieuw te openen opvang- en verblijfslocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Door de grotere toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne en dus te openen nieuwe locaties is hiervoor op dit moment meer personele inzet nodig. Daarom benaderen we met deze oproep onze maatschappelijke partners met verzoek om hieraan een bijdrage te leveren en ons te helpen in deze situatie.

Lees meer

Save the date: Waardigheid en trots-congres 4 juli

Meer informatie en aanmelden

TIP voor vrijwilligers op de locaties

Volg een (kosteloze) opleiding tot o.a. ondersteunend zorgverlener.

Meer informatie en aanmelden

Cijfers

Zorgvragers

Chart by Visualizer

Zorgvragers per financieringsvorm

Chart by Visualizer

Teamleden

Nieuw aan tafel

13
Nieuwe teamleden

19
Nieuwe vrijwilligers

12
Nieuwe stagiaires

44
Totaal

Uitstroom

7
Uitstroom teamleden

0
Uitstroom vrijwilligers

9
Uitstroom stagiaires

16
Totaal

Totaal aantal mensen momenteel actief

329