Start nieuwe Dementieopleiding in april 2020, aanmelden nog mogelijk

Anneke Geitenbeek (W&S functionaris King Arthur Groep): “wij merken bij sollicitatiegesprekken van zij-instromers dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn iets voor de doelgroep te betekenen, maar dat een 3 jarige zorgopleiding niet is wat ze ambiëren. Als zij de handen aan het bed wilde zijn, zouden zij een VIG opleiding volgen. Maar juist iets doen voor mensen met dementie, daarvoor is andere kennis nodig, dat is een specialisme. Praktijkleren is het sleutelwoord waardoor het mogelijk is deze opleiding verkort te volgen. Ook bij bestaande zorgprofessionals, vervolgd Geitenbeek, zagen wij de behoefte om specifieke dementiekennis op te kunnen doen op minimaal MBO 3 niveau. Een verkorte opleiding die zowel ADL, medicatie als dementie specialisatie in het studieprogramma hadden zitten, was er nog niet”.

Nieuws

We staan in het AD! Klik hier voor het artikel.

Kijk hier voor onze advertentie in De Utrechtse Internet Courant/UITleven.

Aanmelden voor opleiding

King Arthur Groep, specialist in dementiezorg besloot daarop samen met Zorg&Werk de ontwikkeling van deze opleiding zelf ter hand te nemen. De opleiding is landelijk CREBO erkend, start in april en betreft 40 lesdagen op 1 vaste dag per week (met schoolvakantie wordt rekening gehouden). De opleiding wordt voorafgegaan aan een test om te onderzoeken of je versneld leerbaar bent en voldoende basiskennis op MBO 3 niveau in huis hebt.

De opleiding is zeer geschikt voor zij-instromers en millennials met een afgeronde MBO 2 of 3, die snel aan de slag willen in zorgland. Voor volwassenen onderwijs is dit een unieke kans om binnen 1 jaar een volwaardig diploma te behalen op MBO3 niveau, met als specialisatie dementie.

De opleiding is nodig omdat het aantal mensen met dementie groeit en mensen met dementie langer thuis blijven wonen, in de ondersteuning van mensen met dementie is iets anders nodig. De lessen worden gegeven door ervaren mensen uit het werkveld.

Zorg & Werk Academy is een erkend opleidingsinstituut die meerdere opleidingen aanbiedt.

Site: https://www.zorgenwerk.nl/nl

Het succesvol afronden van deze opleiding resulteert in een landelijk erkend MBO 3 diploma, MMZ specifieke doelgroepen. De opleiding gaat uit van een brede theoretische basis en is vooral gericht op dementie. De opleiding wordt breed aangeboden, we stippen bijvoorbeeld ook kraamzorg en gehandicaptenzorg aan zodat je ook bij andere organisaties aan de slag kunt. Dementie is wel de rode draad in deze opleiding.

De opleiding in het kort

  • Start begin april 2020 (aanvang afhankelijk van het aantal deelnemers)
  • +/- 40 lesdagen van 6,5 uur op 1 vaste dag in de week
  • De schoolvakanties regio midden Nederland worden aangehouden
  • Praktijkgerichte examinering in principe bij King Arthur Groep
  • Je bent 720 uur werkzaam in de praktijk
  • De trainers en docenten komen uit het werkveld
  • Het diploma is landelijk CREBO erkend mbo niveau 3 persoonlijk
  • begeleider specifieke doelgroepen
  • Je krijgt les in een kleine groep van ongeveer 15 medestudenten

Online aanmelden & intake

Je kunt je aanmelden voor de opleiding via deze link
Zorg &Werk zal dan samen met jou een intake inplannen.

Waarom een intake?

De opleiding is een landelijk erkende MBO 3 opleiding die in verkorte tijd behaald kan worden. Zorg & Werk en King Arthur Groep willen geen valse verwachtingen creëren. Daarom wordt er een intake afgenomen of je in staat bent om een versneld leertraject te volgen. En je kunt tijdens de

intake ook jouw wensen en voorkeuren kenbaar maken en al je vragen stellen.

Hoe ziet die test eruit?

Na jouw aanmelding neemt Zorg & Werk Academy via de computer een AMN test bij je af. Deze test doe je online bij Zorg&Werk in Ede. Deze online test is een persoonlijkheids- en capaciteitentest van maximaal 2 uur. De test helpt jou en de Zorg & Werk Academy in het maken van een keuze of deelname kans van slagen heeft. Het is een intensieve opleiding waarbij zowel jij -als student- en wij -als King Arthur Groep en Zorg & Werk- graag willen dat jij de opleiding met een diploma afrond. De

resultaten van de test geven onder anderen inzicht in jouw motivatie. Na de test krijg je een gesprek van maximaal 1 uur waarin de uitkomsten van de test worden besproken. Je hoort dan ook direct of je bent toegelaten.

Staat er een intake ingepland en ben je zonder opgaaf van redenen vooraf afwezig ontvang je een rekening van €75,-. Deelname aan de test is niet volledig vrijblijvend omdat we er vanuit gaan dat je serieus interesse hebt als je een intake wilt doen. Je wordt niet toegelaten? Dan ontvang je geen rekening.

Ik ben toegelaten

Dan schrijven wij je in als student en gaan de wederzijdse voorwaarden gelden volgens onze algemene voorwaarden welke je hier kunt vinden.

Vrijstellingen

De opleiding is verkort. Vrijstelling kan via de examencommissie van Zorg & Werk worden aangevraagd. De ervaring leert dat een motivatie schrijven voor vrijstelling vaak meer tijd kost dan het examen doen. Daarnaast moet de bewijslast altijd van een hoger niveau zijn, dus MBO 4.

Lesdagen & -uren

De lessen zijn op locatie bij Zorg & Werk aan de Galvanistraat 1 in Ede.

Gedurende het opleidingsjaar heb je 1 dag van 6,5 uur (dat zijn 2 aaneengesloten dagdelen) per week les. Maandagmiddag & – avond: start rond 13.00 uur en einde rond 21.00 uur. Dit wordt nog verder afgestemd.

Het belangrijkste is dat je met deze opleiding investeert in jezelf. Je wordt vakbekwaam en wordt zo een nog betere zorgverlener die de mens met dementie en hun naasten een nog warmer thuis kan bieden.

Deze MBO 3-opleiding heeft een vast programma met een brede theoretische basis. Alle vakken hebben een link naar dementie.

Welke vakken krijg ik allemaal?

Bijvoorbeeld: adl, medicatie, basiszorg, ethiek, financiering van zorg, hygiënisch werken, begeleiding, hoe ga je om met bepaald gedrag, met netwerk, begeleidingsplannen, samenwerking met het netwerk, verlenen van basiszorg, kwaliteitszorg, presenteren, interventies, regie over eigen leven, ziektebeelden, crisissituaties en Nederlands, Rekenen, loopbaan en burgerschap

Hoe zit het met rekenen?

Dit is ook een onderdeel van de toelatingstest. Daarin komt jouw rekenniveau naar voren. Daarop word je ook geëxamineerd. Tot deze zomer 2020 mag je een onvoldoende voor het examen halen. Rekenen is tot die tijd vrijgesteld van resultaatverplichting: ook al haal je een 1 dan heeft dat geen invloed op jouw examen. Omdat rekenen nu nog niet meetelt wordt er geen onderwijs op rekenen gegeven.

Na de zomer 2020 moet je minimaal een 4 halen. Na de zomer telt het wel mee en dan komt er wel onderwijs in de vorm van bijles vooraf gaand aan het examen

Ik kan niet rekenen

Reken dan maar op onze hulp! Vanuit school krijg je een vaste groepsdocent waar je terecht kan met al je vragen of wanneer je (extra) hulp nodig hebt, zie deze persoon als een soort mentor.

Stage, ook wel BPV-uren

Stage noemen wij beroepspraktijkvorming (BPV-uren). Je bent gedurende het jaar van de opleiding 720 uur werkzaam in de beroepspraktijk op een SBB erkende leerwerkplek binnen de King Arthur Groep of daarbuiten.

Hoe weet ik of mijn werkplek geschikt is als stageplek?

De student en Zorg & Werk maken afspraken waar de uren worden ingezet. De plaats waar je de werkzaamheden uitvoert moet wel een erkend leerbedrijf zijn. Dit kun je zelf uitzoeken op stagemarkt.nl.

Examens

Elke student bepaalt zijn of haar eigen tempo, dus ook wanneer de praktijkexamens afgenomen worden.

Alle lesonderwerpen kom je in je dagelijks werk tegen. Daardoor ben je in staat om de link te leggen naar de praktijkexamens die worden afgenomen.

De kern van de meeste examens is dat je wordt beoordeeld op de geleerde vaardigheden in de praktijk. Daarnaast doe je examen in Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap, verplichte mbo vakken waar we je graag bij helpen.

Je wordt geëxamineerd in de praktijk. Dit betekent dat je deze zelf kunt inplannen nadat je de

vaardigheden hebt opgedaan. Het examen is stapelbaar, dat betekent dat je per examen een certificaat haalt. Alle certificaten samen zijn een diploma. De weg naar het diploma is voor iedereen anders omdat je jouw eigen leerweg volgt.

Wat moet ik doen om de diploma Dementie-opleiding MBO 3 te halen?

Om je diploma te behalen moet je de hele opleiding volgen om aan alle lesdoelen te voldoen: van Nederlands, ADL t/m ziekte theorie.

Kan ik ook langer over de opleiding doen?

Er is een mogelijkheid tot uitloop, maar altijd met opgaaf van reden. Geef dit indien mogelijk tijdig en van te voren aan bij jouw mentor. Bespreek met diegene wat er speelt en waarom je denkt dat je de opleiding niet in een jaar kunt afronden. Vervolgens wordt gekeken wat de mogelijkheden

zijn om jouw opleiding te verlengen.

Heb je algemene vragen over de opleiding?

Neem contact op met Annelinde van Wouw (King Arthur Groep) (06-42 201 901)

Heb je vragen voor Zorg & Werk?

Neem contact op met Maarten Vergeer (0318 693 106)

Aanmelden