DemenTalent Soest

Het project DemenTalent, Hoe staat het ermee?

Jos van Engelen, ambassadeur van DemenTalent in Soest, vertelt …

Jos: “Ik ben 81 en er gaat een wereld voor me open: sinds mei van dit jaar trek ik samen op met Christa Nieuwenhuis om het DemenTalent project onder de aandacht te brengen. Ik heb al op diverse bijeenkomsten mogen spreken over hoe belangrijk het is om actief te blijven als dementie je overkomt. Ik heb eigenlijk een hekel aan het woord dementie, want al gauw beoordelen mensen je en zien ze je niet meer voor vol aan. Dat is ook wat ik vertel op de bijeenkomsten, van de ene dag op de andere dag lijk je dan niet meer mee te tellen. En dat maakt me boos. Want ik kan nog een heleboel en die mogelijkheden wil ik benutten.

DemenTalent past bij mij want ik kan nu als voorlichter mijn verhaal vertellen en hoop daarmee lotgenoten aan te spreken: ‘Blijf niet in een hoek zitten, hang niet achter de t.v. maar zoek uitdagingen, die grijze cellen moeten in actie komen.’

Ook wil ik de partners hierbij betrekken want leven naast iemand met dementie vraagt ook iets van de partners. Voor mijn vrouw Henny is er ook heel wat veranderd de afgelopen jaren. Maar doordat ik nu als vrijwilliger binnen het DemenTalent project voorlichting geef is het thuis ook gemakkelijker geworden om hierover samen te praten.

In mijn vroegere werk bij V&D was ik bezig met producten, nieuwe dingen op de markt brengen, prijzen en dergelijke. Ik werkte prestatiegericht. Dat is nu anders in mijn werk voor DemenTalent en de King Arthur Groep: ik bouw nu aan mezelf, het geeft me zin en (zelf)waardering om nog dingen te kunnen blijven doen die van nut zijn.”

Ook op Wereld Alzheimer dag (21 september a.s.) zijn Jos en Christa present tijdens een lokale activiteit, er staan de komende tijd diverse interviews op de rol en op zondagmiddag 6 november a.s. organiseren we een boekbespreking bij de Soester boekhandel van de Ven. Dan zal Jos ook spreken maar ook komen enkele boekschrijvers aan het woord die het boek ”ïk heb dementie” hebben geschreven. En we staan in contact met Ria Bremer, zij hoopt die middag te presenteren.”

dementalent@kingarthurgroep.nl

Bij de KING ARTHUR GROEP is op 1 februari 2016 is het project Ontmoetingscentra 3.0 van start gegaan. En niet onverdienstelijk want naast een professionele projectleider is er in Soest inmiddels ook een projectleider met dementie gevonden die optreedt als ambassadeur/voorlichter voor dit mooie project. Verder zijn al diverse werkgevers geïnteresseerd in het bieden van vrijwilligerswerk aan mensen met dementie, waaronder de boerderij het Gagelgat, Kasteel Groeneveld, de belevingstuin aan de Molenstraat, het ROC en er is een hulpmiddelen reparatie project. In april werd een bijeenkomst georganiseerd voor verwijzers (huisartsen, casemanagers, medewerkers van de geheugenpoli, en collega zorgaanbieders) en mogelijke werkgevers. In mei vond een gesprek met de Gemeente Soest plaats. Kortom: Soest is klaar om mensen met dementie aan een passende werkplek te helpen en organiseert daarom:

Op 21 juni a.s. een informatieavond voor inwoners van Soest. Behalve dat het project wordt toegelicht zullen ook verschillende vrijwilligers met dementie vertellen wat het voor hen betekent om vrijwilligerswerk te doen. Het belooft een bijzondere avond te worden. Iedereen is welkom, geïnteresseerden, deelnemers, verwijzers, werkgevers, vrijwilligers-maatjes, etc. Aanvang vanaf 19:00 uur voor koffie e.d., start programma: 19.30 uur, Molenstraat 8A, Soest. Graag tevoren per e-mail aanmelden: dementalent@kingarthurgroep.nl

De ontmoetingscentra van King Arthur Groep dragen de komende jaren bij aan onderzoek. Het centrum in Soest behoort tot de onderzoeksgroep en de centra in Hilversum en Soesterberg tot de controle groep. 

Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 richt zich op onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden al ruim twintig jaar een bewezen effectief ondersteuningsprogramma.
Er zijn 130 van deze centra verspreid over het land. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt het beschikbaar maken van drie recent ontwikkelde, effectieve vormen van begeleiding bij dementie via bestaande ontmoetingscentra.
Het gaat om de volgende begeleidingsvormen: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving.Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren.STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het reguliere aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben. De ontmoetingsgroep in Soest is ingeloot voor de begeleidingsvorm DemenTalent.

King Arthur Groep heeft er een klus bij
Vrijwilligers met geheugenproblemen gezocht! (Klik hier voor Facebook)

 

De deelnemers aan de KAG club, zoals ze het zelf noemen, hebben er sinds kort een klus bij: het opknappen van tweedehands hulpmiddelen.
Een win-win situatie

Coby Hoogendoorn, fysiotherapeut van Fysiocentrum Veenstreek in Soest loopt al langer met het idee om iets te doen met tweedehands hulpmiddelen. Ze hoort via haar praktijk vaak dat mensen een rollator of ander hulpmiddel wegdoen en van anderen dat ze er een nodig hebben, maar deze niet kunnen betalen. Coby liet op kleine schaal al enkele hulpmiddelen van eigenaar wisselen, maar wil meer doen en ging op zoek naar een partner. Zij hoorde van het DemenTalent project van King Arthur Groep.

Jonge mensen met beginnende geheugenproblemen, die nog midden in de samenleving staan, die vrijwilligerswerk doen. De hulpmiddelen moeten schoongemaakt, soms gerepareerd en vervoerd worden.

Daarnaast moeten ze aangeboden worden op social media.

Vrijwilliger met geheugenproblemen gezocht (krantenartikel klik hier)

Voor al deze activiteiten worden vrijwilligers gezocht. Vitaal zijn en de diagnose dementie krijgen; je wereld stort in. Aan reguliere dagbesteding ben je niet toe, maar je wilt net als bijna iedere andere 50plusser nog wel iets nuttigs doen.  King Arthur Groep kent allerlei vrijwilligersclubs. Om maar wat te noemen: de GroenClub, KlusClub, SportClub, ITclub, CateringClub, …

Bent u handig en wilt u iets voor uw medemens betekenen? Voor de klusclub is King Arthur Groep op zoek naar vrijwilligers. Een professional zorgt voor kennisoverdracht en faciliteert de teams.

Coby en KAG  besloten te gaan voor een laagdrempelige vraag en aanbod mogelijkheid en startte een facebookgroep Hulpmiddelen voor Nop! Soest.

Nog lang niet alles is geregeld. Coby regelde een schuur voor opslag, maar om de klus te klaren zijn partijen ook nog op zoek naar partners met een werkplaats en gereedschap en naar mensen die hierin een rol kunnen vervullen.

Coby Hoogendoorn
Fysiocentrum Veenstreek
035-6011525

Artikel Haakvrijwilligers
Artikel Vrijwilliger met dementie
Artikel Activiteiten voor senioren
Artikel AD 15 maart 2016
Artikel uit Amersfoort
Artikel in AD over licht dementerende die vrijwilliger is
Artikel over vrijwilligers met dementie
 
Hieronder diverse documenten van het Project OC3.0