Klachtenregeling

Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling op te stellen en ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van deze regeling. King Arthur Groep is aangesloten bij branchevereniging SPOT.  SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Je vindt onze Klachtenregeling op www.verenigingspot.nl/klachten

Klachten

Wij proberen onze zorg zo goed mogelijk te doen. Toch kan het dat je hierover niet tevreden bent. Laat het ons weten. Je kunt jouw vraag of klacht voorleggen aan de betrokken begeleider, het betrokken team, onze administratie of de bestuurder. Mailen kan ook: klacht@kingarthurgroep.nl. We leren graag van je en willen een klacht zo goed mogelijk oplossen. Mochten we hier gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt je terecht bij onze klachtenfunctionaris.
Een klacht schriftelijk indienen kan ook. Maak hiervoor gebruik van ons klachtenformulier.

Klachtenfunctionaris

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en klantgericht heeft verleend. Bovendien kan de Klachtenfunctionaris jou helpen bij het opstellen van de klacht.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg

Iedere zorgvrager of vertegenwoordiger die in onze woonhuizen of logeerhuizen te maken heeft met onvrijwillige zorg, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij King Arthur Groep. De Wet Zorg en Dwang regelt zorgvuldigheid in het toepassen van onvrijwillige opname en zorg. Zorgvragers en vertegenwoordigers kunnen met vragen of klachten over de onvrijwillige zorg terecht bij Facit. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon van Facit is gratis.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor je doen?

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en geeft antwoord op je vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat je rechten zijn. Als je problemen of klachten heeft over de geboden zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met jou of je vertegenwoordiger naar een oplossing. De cliëntenvertrouwenspersoon kan  desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken daarover.

Contactgegevens Facit

0251 – 212 202

bureau@facit.nl
www.facit.nl

Cliëntvertrouwenspersoon
Sabine van Pelt
0251 – 212 202
bureau@facit.nl