Casemanagement dementie

Is bij u de diagnose dementie gesteld, heeft u last van geheugenproblemen of vergeetachtigheid?
Raadpleeg een casemanager.

Een casemanager is deskundig op het gebied van dementie en ondersteunt mensen met dementie en hun naasten die nog thuis wonen. De casemanager kent de sociale kaart, helpt u met de vele vragen omtrent de ziekte. Geeft voorlichting, ondersteuning, advies en handvatten hoe met de ziekte om te gaan of helpt u bij de acceptatie. In een persoonlijk gesprek wordt samen met u een zorgleefplan opgesteld.

Hoe komt u aan een casemanager?
De huisarts of de geheugenpoli attendeert u er op, maar u mag ook zelf contact opnemen.

Durf hulp te vragen aan familie en vrienden
Samen langer thuis met dementie is zonder hulp niet mogelijk. Vrienden en familie willen graag helpen, maar weten vaak niet hoe.

Om boven tafel te krijgen wat nodig is, brengt  de casemanager van King Arthur Groep vrienden, familie en vrijwilligers samen om hulp te bieden en begrip en betrokkenheid te vergroten.

Financiering
Casemanagement wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.

 

Sinds april 2020 is het mogelijk om je in te laten schrijven bij het BPSW in het Kwaliteitsregister Casemanager Dementie, klik hier.

Casemanager Lilian Frijters over dementie:

Lilian Frijters over casemanagement in corona-tijd:

WIJKGERICHT WERKEN IN SOEST  en AMERSFOORT

SOEST

King Arthur Groep, Lyvore en Beweging 3.0 zijn organisaties die in Soest gezamenlijk invulling geven aan  het wijkgericht werken. De doelstelling van wijkgericht werken is een zichtbaar effectief lokaal netwerk in de gemeente. De middelen worden ingezet voor het organiseren van dit lokale netwerk en preventieve activiteiten. De wijkverpleegkundige wordt gefaciliteerd om:

  • Samen te werken, contact te onderhouden en afstemming te zoeken met partners in het medische en sociale domein. Dit zijn bijvoorbeeld het lokale (wijk)team en de huisarts (inclusief praktijkondersteuner).
  • Kwetsbare personen eerder in beeld te krijgen en daarmee sneller de juiste zorg te geven. Een voorbeeld daarvan is het wijkverpleegkundige spreekuur.
  • Zorg (Zvw en WLZ) en ondersteuning (Wmo) te leveren uit het juiste domein

AMERSFOORT

De samenwerkende partners in Amersfoort zijn: King Arthur Groep, PrivaZorg en Beweging3.0.

 

Onze postcodegebieden zijn:

1200
1223
1230
1244
1394
3625
3720
3723
3730
3732
3738
3739
3800
3835
3941
3951
3970
3972
3981
3984

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl

King Arthur Groep heeft voor wijkverpleging contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Werkgebied

King Arthur Groep is werkzaam in de regio’s Wijdemeren – Gooi en Vechtstreek – Amersfoort – Utrecht.