De Buurthuiskamer

Met de inrichting van de Buurthuiskamer in ons bestaande ontmoetingscentrum voor mensen met dementie,  faciliteren wij dat ouderen in de gelegenheid zijn anderen laagdrempelig te ontmoeten.

De buurthuiskamer is gelegen in de Zeeheldenbuurt, direct gelegen naast eethuis De helden, wat de laagdrempeligheid bevordert. Buurtbewoners die in zijn voor een gezellig praatje, informatie willen inwinnen of zich willen opgeven voor een van de activiteiten worden verwelkomd door vrijwillige gastvrouwen/heren.

Hier kan men koffie drinken en doen wat hij of zij leuk vindt. Vrijwilligers vangen bezoekers gastvrij op en laten ze zich thuis voelen. Bezoekers oefenen hun geheugen, kunnen samen koken of bakken taarten, wandelen, biljarten, sporten, bewegen op muziek of oefenen met het vergroten van hun contacten. De interesses van de bezoekers zijn de belangrijkste basis voor het bepalen van het activiteitenaanbod. Het gebruiken van de avondmaaltijd is mogelijk.

De buurthuiskamer stimuleert ouderen en vrijwillige jongeren samen activiteiten te ondernemen. Jongeren, die ouderen helpen bij internetgebruik bij voorbeeld. Of ouderen, die jongeren helpen bij vragen over opleiding, hobby’s, of met elkaar de tuin onderhouden, of samen een maaltijd voorbereiden.

Door een laagdrempelige regelmatige inloop te faciliteren lopen buurtbewoners die problemen ervaren of behoefte hebben aan contact makkelijker binnen en is het bieden van passende ondersteuning mogelijk.

De vrijwilligers beschikken over ruime kennis van de sociale kaart en bezoekers ontvangen waar nodig informatie en advies op voorkomende terreinen. Bijvoorbeeld hulp bij  boodschappen, klusje, cursussen, etc.

Het ondersteunen bij deze functionaliteit helpt bij het vroegtijdig signaleren van voorkomende hulpvragen en bevordert de zelfredzaamheid. We kunnen immers niet meer zonder internet.

Het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van gezond leven door kennis op het gebied van gezonde voeding te vergroten. We denken aan zowel ontbijt- als diner mogelijkheden.

De prachtige tuin stimuleert het buitenzijn en biedt mogelijkheden om in de buitenlucht te bewegen. Maar we gaan er ook op uit op de fiets of naar een mooi museum.

Het bevorderen van regelmatige contacten door het ruilen van boeken bevordert op meerdere manieren het bestrijden van eenzaamheid en is laagdrempelig door het vermijden van kosten voor de persoon die er gebruik van maakt.

Deelnemers uitnodigen om te komen vertellen over vroegere ervaringen, arbeid of andere thema’s. Op deze manier de mensen de kans geven van elkaar te leren en in gesprek te gaan.

Zelf maken en luisteren, (mee)zingen en dansen.

 

Programma

Maandelijks bieden wij onze deelnemers een gevarieerd programma met steeds aangepaste menu’s. Ter inspiratie kunt u een programmavoorbeeld bekijken, klik hier.

Nieuws

Raadslid Bart van den Berg bezoekt Buurthuiskamer op 26 januari 2022

Onder het genot van heerlijke versnapering heeft Bart van den Berg, PvdA-raadslid een rondleiding gekregen op de Jan van Galenstraat 6. Hij heeft veel informatie op kunnen halen over t reilen en zeilen van de buurthuiskamer en King Arthur Groep.

De gewenste ontwikkeling van de buurthuiskamergasten zijn uitgebreid besproken en er is ook een samenwerking in gang gezet. Bart is naast een betrokken buurtbewoner ook socioloog en onderzoeksjournalist.
Afgesproken is om opnieuw een folderactie op touw te zetten en daarbij met extra media ondersteuning de buurthuiskamer te profileren. Bart heeft een behoorlijk netwerk wat hij wil inzetten.
Het doet ons goed dat er ook vanuit de buurt mensen komen helpen!

Goed nieuws: Onze buurman Andre van ’t restaurant de Helden heeft opvolgers gevonden die geheel in zijn lijn met name voor de ouderen in de buurt gaan koken.