Activiteitenbegeleider

1. Functiebeschrijving
Activiteitenbegeleider voor ouderen met dementie en hun familie en mantelzorgers

2. Doel van de functie     
Het ontwikkelen en aanbieden van een gestructureerd dagprogramma met verschillende activiteiten met als doel de nog aanwezige functies bij de doelgroep te handhaven, te stimuleren en/ of te activeren. Hierbij uitgaande van de mogelijkheden en de wensen van het individu.

Het informeren en ondersteunen van de mantelzorger door het aanreiken van praktische tips en in samenwerking met de coördinator het begeleiden van gespreksgroepen en het (mede) organiseren van informatiebijeenkomsten.

3. Organisatie
De activiteitenbegeleider ontvangt leiding van de coördinator en geeft functionele aanwijzingen aan stagiaires en vrijwilligers.

4. Contacten
Dagelijks is er contact met de deelnemers van de dagvoorziening, de eventuele mantelzorg die de bezoeker brengt en/ of haalt en de eventuele chauffeurs van het vervoer.

Verder is er contact met:

 • Familie van de deelnemers over mantelzorg, familieparticipatie en begeleidingsinformatie.
 • Verwijzers en andere organisaties, bij afwezigheid van de coördinator,  die een rol (kunnen) spelen in de ondersteuning en begeleiding van de deelnemers en hun mantelzorgers. Denk hierbij ook aan de verschillende disciplines betrokken bij de begeleiding, zoals een psycholoog en/ of specialist ouderengeneeskunde.
 • Organisaties en/ of leveranciers die materialen en/ of diensten ten behoeve van de activiteiten kunnen leveren.
 • Vrijwilligersorganisaties zoals de kerkelijke organisaties en steunpunt mantelzorg voor afstemming over te organiseren activiteiten.

5. Taken en verantwoordelijkheden
a) In samenwerking met de coördinator het plannen en uitvoeren van intakegesprekken

b) Het opstellen en uitvoeren van het activiteitenplan ten behoeve van het stimuleren en ondersteunen van de deelnemers en hun omgeving (mantelzorgers en familie).

 1. Het organiseren en uitvoeren van de activiteiten
 2. Het begeleiden van deelnemers en mantelzorgers

c) Verrichten van en ondersteunen  bij dagelijkse handelingen

d) Overdragen van informatie

 1. Het opstellen en bijhouden van begeleidingsplannen van de deelnemers
 2. Het informeren van (potentiële) deelnemers, familie en verwijzers

e)  Overige taken

 1. Verrichten van administratieve taken inzake de klantenadministratie. Geven van werkbegeleiding aan vrijwilligers, leerlingen en stagiaires
 2. Het zelfstandig onderling afstemmen van de bezetting met de andere activiteitenbegeleiders tijdens afwezigheid, ziekte en vakantie

6. Uitwerking in activiteiten
In samenwerking met de coördinator: Het plannen en uitvoeren van intakegesprekken

 • Het informeren van (potentiële) deelnemers, familie en mantelzorgers over het dagcentrum (visie, werkwijze, zorgovereenkomst, indicatie en financiering)
 • Het inventariseren van de wensen en mogelijkheden van de (potentiële) bezoeker, familie en mantelzorgers.
 • Het maken en vastleggen van afspraken over de zorgverlening en praktische zaken

Het opstellen en uitvoeren van het activiteitenplan

 • Stelt in overleg met de coördinator het activiteitenplan op
 • Draagt zorg voor een excellente invulling van de activiteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers
 • Zorgt ervoor dat er zowel groepsgerichte als individuele activiteiten worden aangeboden
 • Bereidt de activiteiten voor en voert deze samen met coördinator, stagiaires en/ of vrijwilligers uit
 • Ondersteunt en activeert deelnemers bij de activiteiten
 • Observeert en signaleert of de activiteiten aan de wensen en mogelijkheden voldoen

Uitvoeren van en ondersteunen bij dagelijkse handelingen

 • Bereidt samen met de deelnemers de lunch en/ of maaltijd
 • Ondersteunt indien nodig of gewenst bij eten en drinken
 • Ruimt samen met de deelnemers de lunch en/ of maaltijd weer op
 • Ondersteunt indien nodig of gewenst bij transfers en toiletgang
 • Ruimt ontmoetingsruimte op en maakt schoon

Overdragen van informatie

 • Registreert dagelijks de deelname van de deelnemers
 • Stelt samen met de coördinator individuele begeleidingsplannen op
 • Rapporteert bijzonderheden in de informatiemappen en begeleidingsplannen van de deelnemers
 • Bespreekt de begeleiding, indien nodig, in multidisciplinair verband
 • Informeert de mantelzorg over bijzonderheden tijdens de activiteiten
 • Draagt de bijzonderheden schriftelijk over aan collega’s
 • Geeft praktische tips ter ondersteuning aan mantelzorg
 • Organiseert samen met de coördinator informatiebijeenkomsten
 • Neemt deel aan overlegbijeenkomsten
 • Overlegt op eigen initiatief met de coördinator

Overige taken

 • Adviseert over de aanschaf van materialen en middelen
 • Beheert de benodigde materialen en middelen
 • Informeert de bezoeker bij de aanvraag van de indicatie en informeert de bezoeker over de financiering en andere randvoorwaarden voor deelname

7. Profiel van de functie eisen

Kennis

 • Opleiding Maatschappelijke zorg of Sociaal Pedagogisch Werk (MBO niveau 3 of 4)
 • Actuele kennis door het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • Is in het bezit van een geldig EHBO, Sociale Hygiëne en HACCP diploma, dan wel  bereid deze te halen
 • Kennis van dementie

Zelfstandigheid

 • Zelfstandig verrichten van werkzaamheden vanuit de gemaakte afspraken
 • Probleemoplossend vermogen bij voorkomende vraagstukken
 • Eigen initiatief en creativiteit bij het ontwikkelen van activiteiten
 • Organisatietalent

Sociale vaardigheden

 • Inlevend vermogen, luisteren, hulpvaardigheid, respectvol, stimuleren, tactvol  en  hoffelijk

Uitdrukkingsvaardigheden

 • Mondelinge vaardigheden zijn uitstekend en worden verstrekt door de juiste non-verbale communicatie
 • Schriftelijke vaardigheden ten behoeve van rapportage en overdracht zijn uitstekend

Competenties

 • Enthousiast
 • Integriteit
 • Geduldig
 • Respectvol