Adres

Wijkverpleegkundige:
Nancy van Dalen
wijkverpleging@kingarthurgroep.nl 
telefoon 035-2050950

Informatie

Veel gestelde vragen over wijverpleging in Soest:
http://www.soest.nl/veel-gestelde-vragen/
Klanttevredenheid bij KAG

 

Wijkverpleging SoestU kunt de wijkverpleegkundige benaderen als u vragen heeft op het gebied van (thuis)zorg, uw gezondheid, wonen of welzijn. Aan een persoonlijk gesprek of advies zijn geen kosten verbonden. 

Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat mensen aanspraak hebben op verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden wanneer zij behoefte hebben aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Deze zorg maakt onderdeel uit van het basispakket van verzekerden. De (wijk)verpleegkundige bepaalt de behoefte aan verpleging en verzorging van de verzekerde naar aard, inhoud en omvang.

De wijkverpleegkundige bezoekt de zorg-/hulpvrager en komt tot een passend ondersteuningsaanbod.

De toevoeging “of een hoog risico daarop” is de basis voor inzet van enkel persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan of het wassen. Bijvoorbeeld bij mensen op een hoge leeftijd die nog niet direct behoefte hebben aan geneeskundige zorg, maar wel een hoog risico hebben hieraan behoefte te krijgen. De (wijk)verpleegkundige heeft nadrukkelijk de ruimte om, op basis van de professionele afweging, persoonlijke verzorging te bieden in een situatie waar nog geen sprake is van dominante medische problematiek.

Voorbeelden: het bieden van zorg aan ouderen, mensen met een lichamelijke handicap of mensen met een chronische ziekte zoals diabetes en multiple sclerose.

Maar de wijkverpleegkundige doet meer. Zij zijn de vraagbaak voor mantelzorgers en werkt intensief samen met andere hulpverleners, eerstelijns zorg en sociale teams.


Hoe kunt u de wijkverpleegkundige bereiken?
Per e-mail
wijkverpleging@kingarthurgroep.nl of per telefoon 035-2050950

 

Nieuws
Vroegsignalering dementie - zondag 21 februari 2016

19 januari 2016 bijeenkomst over vroegsignalering met dementie

Zeer waardevolle en goedbezochte bijeenkomst in ons OC Soest.
Voor meer informatie klik hier.