Informatie

Voor informatie over 
adres, telefoonnummer 
en email klik hier

Sociale kaart

King Arthur Groep heeft een sociale kaart ontwikkeld met organisaties waar u terecht kunt. Ook vindt u op de kaart een aantal tips om met een persoon met (beginnende) dementie om te gaan.

Ontmoetingscentrum Soesterberg
  

Vanuit het ontmoetings- en activiteitencentrum in Soesterberg wordt 3 dagen per week activiteiten geboden aan mensen die nog zelfstandig thuis wonen, maar extra stimulans en ondersteuning behoeven en/ of van wie de mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft.

Groepen bestaan uit maximaal 10 personen en worden begeleid door een deskundige begeleider en assisent-activiteitenbegeleiders.

 

Activiteiten
Wij bieden een gevarieerd programma, met activiteiten als:
  • Klaverjassen, rummikub, scrabble of andere (gezelschaps)spellen 
  • Poolen of sjoelen
  • Film kijken, puzzelen, of een kruiswoordpuzzel maken
  • Naar muziek luisteren, bewegen op muziek of muziek maken
  • Knutselen
  • Schilderen of tekenen
  • Handwerken (breien, borduren, enz.)
  • Wandelen
  • Zingen
  • Jeu de Boules

 Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Er wordt samen met iedere deelnemer zo veel mogelijk gekeken naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden. Daarnaast is gewoon een praatje maken natuurlijk ook prima.

Buitenlucht en daglicht vinden wij belangrijke elementen in de omgeving. Hier wordt extra aandacht aan besteed. De mogelijkheid om naar buiten te kunnen gaan wordt zoveel mogelijk benut.  

       
       

 
      
Zorgfinanciering en indicatiestelling

Deelname is mogelijk met een Wmo toewijzing van de Gemeente. Zonder toewijzing bent u ook van harte welkom, u betaalt dan particulier. King Arthur Groep kan u bij de Wmo toewijzingsaanvraag behulpzaam zijn.


Openingstijden

Openingstijden 
Maandag  2 dagdelen    10:00 uur tot 16:00 uur
Woensdag 2 dagdelen   10:00 uur tot 16:00 uur
Vrijdag 2 dagdelen   10:00 uur tot 16:00 uur


Wachtlijst
Directe instroom is mogelijk; er is geen wachtlijst


Uitbreiding openingstijden
Bij voldoende animo zullen wij de openingstijden uitbreiden naar 5 dagen per week. 

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Anita Schimmel (per e-mail: anita.schimmel@kingarthurgroep.nl of telefonisch: 033-2012491)

Vervoer
Met ons eigen busje halen we deelnemers 's ochtends thuis op en brengen we iedereen 's middags weer thuis. Deelnemers die willen (en kunnen) mogen uiteraard ook op eigen gelegenheid komen.

Activiteitenprogramma
Vrijwilligers gezocht
Voor onze ontmoetingscentra zoeken wij regelmatig vrijwilligers voor diverse functies zoals gastvrouw, chauffeur, assistent-activiteiten- begeleider, etc. Kijk op de pagina Werkenbij > Vrijwilligers voor meer informatie en onze actuele vrijwilligersvacatures.
Centrumbijeenkomsten

Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende inbreng heeft en het programma goed aansluit bij de wensen van de deelnemers, worden er in 2017 in ontmoetings- centrum Soesterberg vier centrumbijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers en de mantelzorgers. Er kan gesproken worden over activiteiten (zijn ze passend), de organisatie, uitstapjes, etc. Iedereen kan bij deze bijeenkomst zaken melden die hij/zij belangrijk vindt.

Programma 
14:00-16:00 uur 

Data


Klik hier voor de jaarplanning 2018