Adres

Voor informatie over 
adres, telefoonnummer 
en email klik hier

Contactgegevens

Telefoon: 06-37009707

Bij geen gehoor kunt u terecht bij Jarcine Spaander:
tel: 06-484 22 186
of per e-mail

Sociale kaart

King Arthur Groep heeft een sociale kaart ontwikkeld met organisaties waar u terecht kunt. Ook vindt u op de kaart een aantal tips om met een persoon met (beginnende) dementie om te gaan.

Ontmoetingscentrum Hilversum

Ontmoetingscentrum Hilversum King Arthur Groep 

Vanuit ons ontmoetingscentrum in Hilversum bieden wij ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die nog in een thuissituatie wonen. Het ontmoetingscentrum bevindt zich in onze woonzorgvoorziening Ridderspoor. In de sfeervolle ruimte wordt door activiteitenbegeleiders een gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden.

Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn:
  • Bewegen
  • Lezingen over uiteenlopende onderwerpen
  • (kruiswoord)puzzelen
  • Geheugenspelletjes op de computer of andere wijze 
  • Knutselen
  • (Luisteren naar) muziek
  • Handwerken
  • Bezoeken van de markt

Dit is echter slechts een kleine greep uit ons aanbod. Elke maand wordt een activiteitenprogramma samengesteld. Het programma van de huidige maand kunt u vinden in het ontmoetingscentrum. Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Er wordt samen met iedere deelnemer zo veel mogelijk gekeken naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden. De uitspraak "alles mag, niets moet" staat bij ons altijd op de eerste plaats.

   Ontmoetingscentrum Hilversum King Arthur Groep    Keuken in ontmoetingscentrum Hilversum King Arthur Groep


Zorgfinanciering en indicatiestelling
Wanneer u een indicatie heeft, wordt de deelname vergoed via de PGB of de Wmo. Zonder indicatie bent u ook van harte welkom, u betaalt dan particulier. King Arthur Groep kan u bij de Wmo aanvraag behulpzaam zijn.


Openingstijden en vervoer

Openingstijden 
Maandag  2 dagdelen    10:00 uur tot 16:00 uur
Dinsdag  2 dagdelen    10:00 uur tot 16:00 uur
Woensdag  2 dagdelen    10:00 uur tot 16:00 uur
Donderdag 2 dagdelen   10:00 uur tot 16:00 uur
Vrijdag  2 dagdelen    10:00 uur tot 16:00 uur


Vervoer
Wij halen en brengen deelnemers van deur tot deur op afgesproken tijdstippen. Mocht u er echter de voorkeur aan geven om op eigen gelegenheid te komen, dan kan dat natuurlijk ook..

Wachtlijst
Klik hier  voor een overzicht van de wachttijden per dag(deel)
Nieuws
NL Doet

OC Hilversum doet mee met NL Doet.

Alzheimer Cafe Hilversum

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd.

Activiteitenprogramma

Elke maand stellen de begeleiders in Ridderspoor een activiteitenprogramma voor het ontmoetingscentrum op
januari 2018
februari 2018

Vrijwilligers gezocht
Heeft u intresse om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan?
Voor ons ontmoetings- centrum in Hilversum zijn wij momenteel nog op zoek naar: 
  • gastvrouwen 
  • assistent activiteitenbegeleiders 

Op de pagina Werken bij > Vrijwilligers vindt u meer informatie over de inhoud van deze functies en de contactpersoon.
Centrumbijeenkomsten

Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende inbreng heeft en het programma goed aansluit bij de wensen van de deelnemers, worden er in 2016 in ontmoetings- centrum Hilversum vier centrumbijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers en de mantelzorgers. Er kan gesproken worden over activiteiten (zijn ze passend), de organisatie, uitstapjes, etc. Iedereen kan bij deze bijeenkomst zaken melden die hij/zij belangrijk vindt.

Programma 
14:00-16:00 uur 

Data



Klik hier voor de jaarplanning 2018