Klachtrecht
Informatie over het indienen van een klacht vind u op de pagina Organisatie > Stichting KAGZorg
Cliëntenraad
King Arthur Groep kent een centrale cliëntenraad. Familieleden en mantelzorgers worden gestimuleerd deel te nemen aan de cliëntenraad.

Betrokkenheid familie en partners (Samen in dialoog)

Partners en familieleden spelen een belangrijke rol in onze dienstverlening. Van onze zorgverleners en begeleiders wordt verwacht dat ze een belangrijk deel van de zorg voor iemand op zich nemen. Om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de individuele wensen en behoeften is nauw contact met partners en familie nodig. Wie weet meer van iemand dan een partner, familie of anderen uit iemands sociale netwerk? Vaak hebben zij al lange tijd de zorg voor hun naaste op zich genomen en zij weten als geen ander waar deze behoefte aan heeft.

Woonzorgvoorziening

In onze woonzorgvoorziening Ridderspoor zijn familieleden op elk moment van de dag welkom en van harte uitgenodigd mee te eten. Zij ontvangen een sleutel van de voordeur en kunnen daarmee op ieder gewenst tijdstip op bezoek komen. Ook is er een gastenkamer waar een logé kan overnachten.

Ontmoetings- en activiteitencentra

Anderen ontmoeten is niet alleen prettig voor de deelnemers, maar ook voor de mensen die thuis de dagelijkse zorg op zich nemen. In de wetenschap dat u er niet alleen voor staat en dat uw partner of familielid bij ons in goede handen is krijgt u wat tijd voor uzelf. Daarnaast bent u als partner, familielid of mantelzorger van harte welkom om bij ons binnen te lopen voor meer informatie, om mee te doen of een kopje koffie te drinken.

Ook is het altijd mogelijk een afspraak voor een individueel gesprek met de coördinator van het centrum te maken.

Mantelzorgbijeenkomsten

Viermaal per jaar organiseren wij een informatieve (thema)bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de familie en andere naasten van deelnemers van de ontmoetingscentra en begeleiding thuis. 

Als familie of naaste van iemand met geheugenproblemen krijg je te maken met veel veranderingen. Tijdens de mantelzorgbijeenkomsten worden veelvoorkomende situaties besproken. Er is een deskundige aanwezig die u informatie en advies kan geven. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.  

Locaties

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in de ontmoetingscentra Soest en Hilversum

Centrumbijeenkomsten OC's:

 Datum   Tijd   Thema     Locatie 
 17-04-2017  14:00-16:00
 Nog nader in te vullen  Molenstraat 8a, Soest
22 of 23
-10-2017
 14:00-16:00 Nog naar in te vullen  nog niet bekend


Mantelzorgavonden `t Gooi- en Vechtstreek:

 Datum   Tijd   Thema     Locatie 
 10-05-2017  19.30-21.30
 Nog nader in te vullen    Koninginneweg 83 (Ridderspoor), Hilversum
26-10-2017 19:30-21:30  Nog nader in te vullen nog niet bekend

 

Mantelzorgavonden regio Utrecht:

Datum Tijd Thema Locatie
18-05-2017 19.30-21.30
Nog nader in te vullen nog niet bekend
10-10-2017 19:30-21:30 Nog nader in te vullen nog niet bekend

 

Huisbijeenkomsten Ridderspoor:

Datum Tijd Thema Locatie
15-03-2017 19.30-21.00
Nog nader in te vullen Koninginneweg 83 (Ridderspoor), Hilversum
13-09-2017 19:30-21:00 Nog nader in te vullen Koninginneweg 83 (Ridderspoor), Hilversum

 

 

Klik hier voor het programma

 

 

Tips voor mantelzorgers

Stichting Azheimer Nederland publiceerde na aanleiding van een enquete onder 560 mantelzorgers een lijst met 80 tips van mantelzorgers aan andere mantelzorgers over het omgaan met dementie.

Enkele nuttige tips die uit de enquete naar voren kwamen:

  • Doe eenvoudige dingen waar degene met dementie vrolijk van wordt, durf weer kind te zijn en mee te genieten
  • Probeer te accepteren en niet tegen te spreken. Ruzie maken of schreeuwen heeft geen zin
  • Laad je eigen batterij op tijd op, dan kun je meer hebben
  • Ga uit van degene met dementie. Als hij onrustig wordt dan stoppen. Bekende dingen doen en herhalen werkt vaak goed
  • Let goed op wat iemand nog kan. Eendjes voeren in het park kan voor degene met dementie plezieriger zijn dan het drukke dierenpark.

Houd echter ook altijd rekening met de tip: "Ik heb veel adviezen gekregen van andere mantelzorgers. Maar het is allemaal zeer persoonsgebonden. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet."

De volledige lijst met tips kunt u vinden op:
www.alzheimer-nederland.nl/actueel/onderzoek/2014/april/tips-van-mantelzorgers.aspx


Aan de keukentafel
In Hilversum organiseren wij vier keer per jaar een informatieve bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de bewoners, familie en andere naasten van de bewoners. Als familie of naaste van iemand met geheugenproblemen krijg je te maken met veel veranderingen.Tijdens de ronde tafel bijeenkomsten worden veelvoorkomende situaties besproken. Er is een deskundige aanwezig die informatie en advies kan geven. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Begeleidingsplan
Per cliënt wordt een zorg/ begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd. Waar nodig, wordt een multidisciplinair team ingezet.