Informatie

PREZO keurmerk
meer informatie over dit keurmerk klik hier.
KlanttevredenheidGouden PREZO keurmerk voor King Arthur Groep

In het 4e kwartaal van 2015 liet King Arthur Groep een kwaliteitsaudit uitvoeren. Deze audit werd beloond met een gouden keurmerk en een gemiddeld cijfer van een 9.
Medio 2017 is weer een audit geweest en King Arthur Groep is gewaardeerd met de Gouden Prezo Kuermerk in de zorg.

 

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg.

 

Clientperspectief als uitgangspunt

King Arthur Groep heeft bewust gekozen voor PREZO. In dit kwaliteitssysteem staat de kwaliteit van leven van de zorgvrager centraal.

 

Het systeem is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het vigerende kwaliteitskader. Centraal in PREZO staan de prestaties die zorgverleners en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet meer primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties).

 

King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning in de thuissituatie aan mensen met dementie en hun mantelzorger in de regio Gooi en Vechtstreek, Utrecht Zuidoost, Utrecht West, Veenendaal & Renswoude en Almere. Heeft ontmoetingsgroepen in Soest, Soesterberg, Hilversum en Almere en biedt 24uurszorg in de kleinschalige woonzorgvoorziening Ridderspoor (Koninginneweg 83) aan 22 bewoners